סוף מעשה במחשבה תחילה

במצב האידיאלי כוח הרצון שלנו מאוזן על ידי כוח המחשבה, ויש שיתוף פעולה מלא ביניהם.  

לא סתם אומרים "תספור עד עשר". פסק זמן זה מאפשר לנו להימנע מפעולה פזיזה, בין אם לפני שאנחנו מגיבים מתוך להט הרגשות מבלי לחשוב פעמיים, או פועלים מיד לסיפוק דחפים למיניהם. כאשר אין תיאום ואיזון בין הרצונות ובין יכולת הבירור השכלי, אנחנו נענים מיידית לרצונות השונים שמתעוררים בנו, ולעתים תכופות מתחרטים על כך לאחר מכן.

בעלי חיים פטורים מבעיה זו של חוסר איזון בין הרצון והשכל, מכיוון שהם פועלים באופן אינסטינקטיבי בהתאמה מלאה לטבעם. רק המין האנושי ניחן בכוח מחשבה עצמאי, וזאת על מנת שיוכל להתפתח לרמת קיום נעלה יותר ולהגשים את ייעודו. קבוצת בני ברוך עוסקת בחכמת הקבלה, המלמדת כיצד להתעלות לרמה נשגבה זו.

 מחשבת הבריאה

מאין באות המחשבות שלנו? המקובלים הגדולים, שהגיעו לדרגה רוחנית גבוהה, גילו את המקור שלהן, את "מחשב-העל" של הטבע. בשפת הקבלה זה נקרא "מחשבת הבריאה", הכוח העליון שמנהל את כל המציאות וממנו נובע הכול. כוח עליון זה, שמקיים את הבריאה כולה, מקדם אותנו בתהליך התפתחות הדרגתי אל מימוש התכלית האמיתית של חיינו.

לימוד חכמת הקבלה מאפשר לנו להבין לקראת מה הוא מפתח אותנו. אנחנו מתחילים לשים לב ולעקוב אחר כל הרצונות והמחשבות שמתעוררים בנו, ומבררים מה עלינו ללמוד מכך. בסופו של דבר, כשיורדים לעומק הדברים מגלים שכל מה שקורה לנו נועד לקרב אותנו למצב של חיבור וקשר בינינו.

ככל שנהיה יותר מחוברים זה לזה ביחסים של עזרה והשלמה הדדית, ונלמד ללכד את הרצונות והמחשבות שלנו "כאיש אחד בלב אחד", נתחיל להרגיש את הרצון והמחשבה העליונים שמנהלים אותנו ואת כל היקום. כאשר נגיע למצב שבו הלבבות יהיו מאוחדים בקשרי אהבה הדדיים, נגלה את מחשבת הבריאה העילאית ונתמזג עמה לנצח.

השגה עליונה

חכמת הקבלה היא שיטה עתיקת יומין המורה את הדרך לאותו מצב מושלם. ארגון "בני ברוך", בהדרכתו של הרב לייטמן, מלמד ומפיץ אותה בקרב העם וברחבי העולם כולו. התלמידים לומדים לצפות מקרוב אחר הרצונות והמחשבות שמתעוררים בהם, ולזהות את המקור ממנו באו.

המטרה שניצבת לנגד עיניהם היא להגיע למה שנקרא "השגה" בשפת הקבלה, כלומר הכרה אמיתית בכך שהכול נובע מהמקור העליון. החברים משתוקקים להרגיש את הכוח העליון כעומד מאחורי כל מה שמתעורר בהם, ולהגיב באופן נכון. הכוח העליון, הבורא, הוא ה"תסריטאי" של כל מה שקורה בעולמנו. "אין עוד מלבדו" אומרים המקובלים. כל מחשבה, הרגשה ורצון שמתעוררים בנו, כל מה שקורה סביבנו, לאנשים קרובים ורחוקים כאחד, הכול בא ממנו.

הדרך להגיע להכרה הזאת ולגלות את כוח העליון היא "מאהבת הבריות לאהבת הבורא". רק כאשר לבנו ייפתח איש לרעהו ונרצה רק להיטיב זה עם זה, רק אז נגיע ל"סוף מעשה במחשבה תחילה", ונזכה להידבק בחיבוק נצחי עם כוח האהבה העצום שממלא את הבריאה כולה. עמותת בני ברוך משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להגשמת מטרה נעלה זו.