לפנינו המבול

סיפור תיבת נוח מוכר לכולם: הבורא מאס במעשי האדם הרעים, עד כדי כך שהוא מחק אותם מעל פני האדמה במבול, ועשה "ריסטרט", אתחול מחדש לאנושות בעזרת נוח, בני משפחתו, ודגימות כל החיות שחיו על פני כדור הארץ. היום אנחנו מצויים במצב דומה, אך הפעם אנו מבינים בעצמנו כי התנהגותנו מביאה אותו לאיום קיומי ממשי, ודאגנו בעצמנו לאחסן זרעים של כל מיני הצמחים על כדור הארץ ודגימות DNA  של מבחר זנים של בעלי חיים בכספת תת קרקעית משוכללת ומוגנת לחלוטין מפני כל אסון אפשרי. חכמת הקבלה רואה בסיפור נוח, כמו בכל סיפורי התנ"ך, סיפור בעל משמעות פנימית עמוקה יותר. מרצי בני ברוך מסבירים.

סיפור על אור וחושך
המקובלים הגדולים בכל הדורות הסבירו לנו כי סיפורי התנ"ך מדברים על תהליך ההתפתחות הפנימי של האדם. למעשה, גם התנ"ך הוא ספר קבלה שנכתב בשפה שהתאימה לרמת תפיסתם הרוחנית של בני הדור שחיו בזמן הכתיבה שלו. מכיוון שאנו חיים בעולם התוצאות, כל מה שמתרחש בעולם הרוחני מתממש פה בחומר, ולכן הסיפורים קרו מבחינה היסטורית כלשונם, אך כל התיאורים בתנ"ך מתארים, כאמור, מצבים רוחניים שהאדם חווה בפנימיות בלבד. כל כתבי הקודש היהודים הם ספר קבלה במובן של תיאור מצבים פנימיים בשלבי התפתחות האדם, והם תמיד מדברים על מאבק בין תכונת הנתינה האלוהית לתכונת הקבלה האגואיסטית האנושית.

סימנים פנימיים
כאמור, לכל מילה ומילה בתנ"ך יש פירוש פנימי. המים, לדוגמא, מסמלים את תכונת הבינה, אך גם את המאבק בין הקבלה לנתינה: המים יכולים להיות מקור חיים אך גם להרוס את כל העומד בדרכם. עליית המים ושטיפת המבול את הארץ מסמלים את תהליך הבלבול שהאדם עובר, שמחייב אותו להיכנס לתיבה כדי להגן על עצמו. התיבה היא יכולתה של ספירת הבינה להגן על נשמתו של האדם וגם האפשרות של חכמת הקבלה לשמש לנו כרחם מגונן ומגדל. לאחר שנעבור את כל תהליך הגדילה הדרוש וירדו המים, נוכל לצאת מהרחם, מהתיבה, ולהתחיל מחדש.

זוגות זוגות
כאמור, מזכירים לנו בני ברוך, כוונתם של המקובלים הייתה לפנימיות האדם, וכך גם בעלי החיים שהעלה נוח תיבה מסמלים תכונות, רצונות ורעיונות מסוימים המרכיבים את עולמו הפנימי של האדם. עם אוסף הפריטים הללו על האדם להתמודד בזמן שהותו בתיבה, שקוע בפנימיות עצמו. סיפורו של נוח מספר, בעצם, את כל סיפור ההתפתחות הרוחנית של האדם מאז שהחל לשאול שאלות על מטרת חייו ועד מציאת התשובה והתיקון הרוחני.

ומה איתנו?
אם נסתכל על חיינו, הגענו לשלב שבו עלינו לבחור אם להמית את עצמנו במבול או להיכנס לתיבה, לסביבה רוחנית שתתמוך בתהליך העבודה הפנימית שעלינו לעשות עד לתיקון כל הרצונות שלנו. אל לנו לטעות ולחכות שיכניסו אותנו לתיבה, איש לא יעשה זאת במקומנו, אבל זרם המים ההרסני, האגואיסטי, כבר שוטף את העולם בחוזקה, ואם לא ניכנס לתיבת הקבלה, סופנו לטבוע. בני ברוך מזמינים את כולם לתיבת נח המודרנית האמיתית, להצטרף ללימוד חכמת הקבלה, לגדול, ולצאת אל העולם בכוחות מחודשים.