כללי

אין אור בלי כלי

אין אור בלי כלי

המקובלים כתבו לנו בספריהם על מבנה המציאות הרוחנית ועל שלבי התפתחות הכלי שקולט את האור – פנימיות האדם. מרצי בני ברוך מסבירים לנו על ארבעת שלבי היווצרות הכלי הרוחני ושבירתו. מה החכמה חכמת הקבלה שונה מכל "חכמה" אחרת מכיוון שהלימוד אינו נעשה לשם רכישת ידע אלא לשם משיכת השפעה של האור העליון עלינו, כדי שיקרב אותנו אליו. לצורך כך איננו ...

Read More »

סדנה 1- 13.01.13- עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

כנס נשים 1

אחזור על חוקי הסדנה. סדנה היא מעבדה, שבה אנחנו יושבות ומשתדלות להתחבר. האמת, זה בכלל לא חשוב מה שהחברות שלי אומרות. חשוב כמה שאני מכניע את עצמי כלפיהן. אני יכול לא להבין אפילו בכלל מה שהן חושבות, כי מטרת הסדנה שאני (ראו שרטוט מס'1) אשב מול החברות שלי וארגיש את עצמי שאני פחותה מהן, שהן יותר גדולות ממני. אלה שני ...

Read More »