Author Archives: bbadmin

מצוות התורה לפי חכמת הקבלה – עבודה למעלה מהדעת

בני ברוך - מצוות

מאת: בני ברוך באחת השיחות שניהל הרב ד"ר מיכאל לייטמן עם תלמיד הלומד אצלו כבר עשרים שנה, נחשפתי לאחד העקרונות הפנימיים של חכמת הקבלה, שהוא למעשה הסוד הגדול ביותר שלה – העבודה למעלה מהדעת. הרב לייטמן  הסביר שכאשר אדם נולד, מצטיירת בו בהדרגה תמונת מציאות לפי החושים שניתנו לו והתרשמויות מהסובבים לו ומהדורות הקודמים. אנחנו מעבירים זה לזה את תמונת ...

Read More »

אודות הכנסים של בני ברוך

כנסים - בני ברוך

"כנסים של מקובלים"- מקובלים היו נוהגים להתאסף וללמוד את חכמת הקבלה. הרב לייטמן בשיחה על המנהג מתוך כנס בשנת 2009 הפעם יש לנו תכנית מיוחדת שבה נדבר על התאספויות, התוועדויות, או מה שנקרא היום "כנסים" של מקובלים. אבל אתה הרב לייטמן, לפי מה שאני יודע, טיפוס שמטבעך אוהב תמיד ללמוד לבד, יותר להיות סגור עם עצמך ולעסוק במחקר. הטבע שלי ...

Read More »