תנאי להצלחת הסדנה

יש לנו כמה כללים בסדנה. הכללים הם כאלו, כל חבר שנמצא איתי במעגל, הוא גדול. למה הוא גדול?

האם זה שקר, או שאני סתם צריך כך לעשות כדי לכוון אותי נכון לבורא, או שהוא באמת גדול? אבל הוא לא גדול, אני רואה אותו כמוני. אם נעשה למשל איזו בחינה, אפילו בקבלה או במשהו, אז הוא יתגלה כמוני, אולי אפילו פחות ממני. אולי גם שהוא קטן בניסיון שלו בקבוצה. אז למה אני צריך לקבל אותו כגדול?

בצורה פשוטה, קצרה, מה אתם חושבים, למה התנאי הזה הוא תנאי הכרחי? מה אני עושה בזה? התשובה היא לא פשוטה, תחשבו, דברו על זה כמה דקות. למה אני חייב לתאר זאת, אנחנו מדברים על התיאור, על התמונה, "הוא ושמו אחד", "אין עוד מלבדו", טיפת האיחוד, נקודת החיבור, מרכז הקבוצה, למה לזה הכרחי שאני אראה כל פרצוף ופרצוף לפנַי, כגדול, מעלי? "גדול" זאת אומרת שאני ממש מקבל אותו כמעלי. בבקשה.

לדבר בקצרה, כל אחד משפט, שניים מקסימום, כך אנחנו מבררים את הדברים. והעיקר יחס.

התשובה היא, חוץ מהאדם הכל זה הבורא. ובזה שאני רואה את החברים שלי כגדולים ממני, כך אני בעצם מבטל את עצמי, ומתרגל כך לראות מחוצה לי את הבורא שמלובש בחברים בקבוצה, במורה, בספרים, בכל מה ששייך לאמצעי להשגת הגילוי שלו.

אחר כך אני צריך גם להתייחס כך לכל העולם, אבל זה דורש כבר תיקונים, כמו שאומר רב"ש ולימוד בפני עצמו. אז מתוך זה שהקבוצה לפחות, החברים הם נציגים של הבורא, "המשקר לחבר, משקר לבורא, המכבד את החבר, מכבד את הבורא", כך אנחנו צריכים לקבל את זה, זה כתוב לנו במאמרי רב"ש.  אבל אם כך, למה אני צריך גם להרגיש את עצמי, במובן מסוים, יותר גדול מהחבר, וגם שווה לו? למה קיימות עוד שתי אפשרויות חוץ מזו שהוא גדול ממני, הרי אם הוא נציג של הבורא, אז ברור, הבורא מציג לי את הפרצוף הזה, את הצורה הזאת של החבר, ואני מקבל אותו כך, אז למה אני חייב להרגיש את עצמי גם גדול ממנו באיזה מובן, וגם שווה?

השאלה מובנת? באיזה אופן אני יכול להיות יותר גדול, מחבר, ובאיזה אופן שווה לו? כלפי מה?

השאלה היא בעצם, אם חבר ובורא זה אותו דבר, כמו שאמרתי "המשקר לחבר משקר לבורא, המכבד את החבר מכבד את הבורא" וכן הלאה, אז באילו אופנים, באילו מקרים אני יכול להיות למעלה מהבורא, ושווה לו? באילו מקרים למטה ממנו, אנחנו כבר מבינים, דיברנו. באילו מקרים אנחנו יכולים להיות למעלה ממנו, ושווים לו? "למעלה" הכוונה שאני מכתיב, שאני קובע. הרי חבר או בורא, יוצא לנו שזה אותו דבר, חוץ מהאדם הכל זה כוח עליון. בבקשה. זו אותה שאלה.

סדנה 20.09.12 – הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מתוך כנס צפון ספטמבר 2012