שפת הסתרים של המקובלים

כיצד המקובלים מתקשרים ביניהם ומחליפים חוויות ורשמים מהעולמות הרוחניים, שם אין מילים?

העולם הרוחני הוא אינסופי, וההשגה שלו היא אישית. כל מקובל חווה את העולם הרוחני כעולם בלתי מוגבל שמתגלה אליו בכל רגשותיו ומחשבותיו, ממלא את כל הוויתו. היות שכל אדם שונה מרעהו, כך גם כל מקובל חווה את העולם הרוחני באופן שונה, בהתאם לתבניתו הפנימית הייחודית. אם כך, כיצד שני מקובלים יכולים לתקשר ביניהם ולהחליף רשמים מאותו עולם אינסופי שאין מילים לתארו, ואשר כל אחד חווה באופן שונה? לשם כך פיתחו המקובלים שפה מיוחדת שנקראת "שפת הענפים". שפת הענפים מאפשרת להם לתקשר במילים "גשמיות", של העולם הגשמי, על מנת לתאר תופעות רוחניות. בקבלה יש מושג בשם "ענף ושורש". משמעותו היא שהעולם הגשמי, בו אנו חיים, הוא כהעתקה של העולם הרוחני, כמו נגטיב בסרט צילום. העולם הרוחני הוא השורש, שם טמונות הסיבות וההסברים לכל מה שקורה בעולמנו, וממנו נמשכים הענפים ומתממשים כתוצאות בחומר הגשמי. כאשר המקובלים מתקשרים ב"שפת הענפים", הם משתמשים בשפה, במילים, בביטויים ובמקרים מהעולם שלנו על מנת לתאר תופעות רוחניות.

כל מילה בשפה שלנו מתארת למעשה כוח שנמצא בעולם הרוחני, לכל מילה יש מהות פנימית בעולם הרוחני. כאשר מקובל כותב "דלת", הוא מתכוון ל"דלת" בעולם הרוחני. כשמקובל כותב "דלת פתוחה", ומקובל אחר יקרא זאת הוא יבין על איזו דלת מדובר, ומה הכוונה בכך שהיא פתוחה. בשפת הסתרים הזו, "שפת הענפים", כותבים המקובלים את ספריהם. זוהי שפת המקובלים הבינלאומית לאורך כל הדורות. גם התורה כתובה בשפת הענפים, ואנשים שאינם מקובלים קוראים בה וחושבים כי היא מתארת מקרים וסיפורים, או דיווחים היסטוריים מהעולם הזה, כשמקובלים קוראים בתורה הם מבינים את פשרה הפנימי, הרוחני. זהו סודה של התורה.

למעשה, כאשר קוראים בספרי הקבלה, לא ניתן כלל להבין מה כתוב בהם, אם אין את הצופן למשמעותן הכפולה. כך יוצא שכאשר אדם שאיננו מקובל קורא בספרי הקבלה, הוא לא מבין את הכתוב שם במידה גדולה יותר מאדם שכלל לא דובר עברית. נהפוך הוא- אדם שלא יודע עברית לא יטעה לחשוב שהמדובר הוא בדברים הקשורים לעולם הגשמי. אנחנו, בני ברוך, הלומדים את חכמת הקבלה ושואפים לגלות את העולם הרוחני, יכולים, על ידי מאמצים, להשתמש בשפת הענפים כדי לעלות מהעולם שלנו לשורשים של העולם העליון. המאמצים המתמשכים לזהות את המשמעויות הרוחניות הצפונות בכתבי המקובלים, מפתחים אותנו, עצם השתדלותנו מביאה לנו הבנה, ומקרבת אותנו על ידי הכוחות המיוחדים הטמונים בכתבים אלו אל השורשים העליונים.