שמחה אמיתית

מה זה נקרא לשמח ובמה בדיוק אנחנו יכולים לשמח את החבר, את הקבוצה, את השכינה ואת הבורא? מה ההבדל בלתת שמחה לכל אחד מהארבעה האלו, חבר, קבוצה, שכינה, בורא? מתוך הלב. כמה שמבינים, לא חשוב, רק לפי ההרגשה, לא לפי השֵׂכל.

תוספת לשאלה, האם יש הבדל בין אהבה לחבר, לקבוצה, לשכינה ולבורא בדרגות העביות א', ב', ג', ד'?

מה ההבדל בין קבוצה ושכינה?

איך אנחנו יכולים לספר על הכנס שעברנו, בצורה קצרה, אולי בשני משפטים? וודאי לחברים שלנו, לא למישהו זר, אלא לחברים שלנו, מה אנחנו יכולים להגיד, מה מהות הכנס?

שאלה אחרונה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת צהריים ואחר כך חוזרים לישיבת חברים, מה אתם חושבים שצריך להיות הנושא לישיבת החברים? שאחריה אנחנו כבר מתפזרים פיזית. מה הנושא שצריך להיות אחרי הכנס שלנו לישיבת החברים המסיימת אותו?

סדנה 20.09.12

כנס צפון ספטמבר