שיעור 09.05.14 כנס פריז – חלק ד'

כולם חושבים שהחיבור הזה הוא סך הכל מין בילוי, מין נטל שאנחנו לא צריכים אותו.

אנחנו לומדים שהיה קודם כל כלי אחד שהיה מתמלא באור אחד, אבל בצורה כזאת הנברא, לא היה מרגיש את מה שממלא אותו. הוא היה מרגיש את עצמו ואת החיים שלו, אבל לא את מקור החיים, זאת אומרת, הוא היה מתקיים בצורת הדומם. כדי להביא את הנברא למצב שהוא יכיר את הכוח העליון שברא אותו, שיהיה כמוהו נצחי ושלם, הנברא צריך לקבל אותה תכונה, אותו הטבע כמו הכוח העליון.

איך לעשות זאת? הכוח עליון הוא כולו כוח השפעה, והכוח התחתון הוא כולו כוח קבלה. איך להביא את הנברא שכולו רצון לקבל יש מאין ואין לו כלום חוץ מרצון ליהנות, רצון לקבל, רצון להתמלא, ורק על זה הוא חושב, למצב שהוא יהיה ברמה, בטבע, כמו הכוח העליון, הבורא. מה לעשות? לכן הנברא מגיע למצב שהוא נשבר להרבה מאוד חלקים, נניח שבעה מיליארד אנשים, והם כולם מרוחקים זה מזה על ידי הכוח האגואיסטי שביניהם . האגו הזה הוא בדיוק הפוך, הוא מינוס, האגו שזה "1", שווה למינוס "2". זאת אומרת, הדחיה בינינו היא הפוכה מהבורא. ולכן אם אנחנו כולנו מתחברים יחד, אנחנו מגלים את הבורא בתכונות שלנו, כי אנחנו הופכים להיות הוא. לכן בורא נקרא "בוא וראה". "בוא" זה תבוא, למצב שאתה תראה אותו. איפה? בחושים, בתכונות המתוקנות שלך.

לכן אנחנו נולדנו אחרי שבירת הכלים או כפי שכתוב אחרי חטא עץ הדעת ואדם הראשון, וכל התיקון שלנו הוא להפוך שנאה לאהבה. שנאה זה כוח הריחוק בינינו, הדלתא הזאת זו השנאה, ואם אנחנו הופכים אותה לההיפך, אנחנו מגלים בינינו שנמצאים בדרגת הבורא. זאת דרגה נצחית, שלמה, שאליה אנחנו צריכים להגיע וזה נעשה רק על ידי חיבור, בצורה פרקטית.

כשאנחנו מתחילים להתחבר בינינו יותר ויותר, תחילה במעגל אחד, ואחר כך במעגלים יותר ויותר קרובים, אז אנחנו מתחילים לגלות שאנחנו צמודים יותר ויותר. בקשר הראשון שאנחנו מגלים בינינו, אנחנו כבר מתחילים לגלות את תכונת הבורא אבל בצורה מאוד מאוד חלשה. זה נקרא "עולם העשיה". כשאנחנו ממשיכים לעבוד הלאה על הקשר בינינו, ומתחברים עוד יותר, אנחנו מתחילים לגלות כאן את הקשר הבא שנקרא "עולם היצירה". כשהקשר עוד יותר גדול, אנחנו מגלים את "עולם הבריאה". ובקשר עוד יותר גדול, אנחנו מגלים את "עולם האצילות", וזה סוף התיקון שלנו.

אלה העולמות הרוחניים שאנחנו מגלים בקשר בינינו, עד כמה שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר צמודים זה לזה, מקושרים זה לזה. מהקשר הראשון עד סוף כל הקשרים, יש לנו מאה עשרים וחמש מדרגות, או חמישה עולמות שבכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות. ועל זה מדברת חכמת הקבלה.