שיעור 09.05.14 כנס פריז – חלק ג'

בנינו מערכת שעל ידה אנחנו יכולים ללמוד, ליישם את השיטה ולפרסם אותה לכולם.

כל האנושות היום היא אותה בבל, כולנו צריכים לעבוד על התיקון, כל אחד על התיקון של עצמו, וכך נגיע לשינוי.

שאלה: מאחר שהמקום הזה הוא מקום גדול מאוד ואנחנו מפוזרים מבחינה גיאוגרפית, איך עלינו לשמור ריכוז וכוונה?

אנחנו נמצאים בתקופת מעבר, שבה אנחנו בונים את המערכת שלנו. ובאמת אנחנו לא יודעים איך לסדר את זה טוב ונכון. אין לנו דוגמאות. אנחנו הראשונים, החלוצים. וכל פעם שמתגלה איזו אפשרות חדשה, אנחנו לוקחים אותה ומממשים. אני לא יכול להגיד לך מה יקרה מחר, כי אנחנו תלויים בעשרות אלפי אנשים שלנו, שלכל אחד מהם יש בחירה חופשית. ואנחנו כקשורים זה לזה, כאשר לכל אחד בחירה חופשית משלו, אנחנו מהווים בעצמנו מערכת כל כך מסובכת, כל כך מורכבת ולכן אני אומר בגלוי, שאני לא יודע מה יקרה מחר.

אני יודע איך להתקדם נכון, אני יודע על מה לשמור, אני מקווה שאני יודע מה לעשות בכל רגע ורגע, אבל השלבים הם שלבים חדשים. אני בעצמי לא עברתי אותם, אני עברתי את השלבים שלי, אבל לא את השלבים של הקבוצה האינטגרלית, של האנושות, מיני אנושות, כמו הקבוצה שלנו.

לכן אם את שואלת אותי איך בדיוק לבנות קבוצה שכל חבריה מפוזרים בכל המדינה, כמו צרפת, אני לא יודע מה להגיד. אנחנו צריכים להשתדל לעשות זאת בהתאם לטכנולוגיות שיש היום. אנחנו צריכים אולי פעם בחודש או חודשיים להתאסף באיזה מקום, להיות כל הזמן בקשר הדדי, אנחנו צריכים לעבוד על איזו משימה יחד שהיא תחבר אותנו, וזה יבנה לנו קשר.

ודאי שיש הבדל אם נמצאים בקשר גופני או לא, לא סתם העולם שלנו הוא עולם של גופים, אלא הקשר בין הגופים הוא יסוד ללידת חיים חדשים, ולכן הקשר שלנו, כשאנחנו מתאספים כך, הוא יסוד להתקדמות הרוחנית. אבל אחרי שיש לנו פגישה כזאת, אנחנו יכולים לקבוע לכל אחד ואחד במקום שהוא נמצא חלק כלשהו מהעבודה המשותפת ולהתקדם. כך צריכים לבנות ולהתקדם. אני בטוח שיתגלו לנו אפשרויות נוספות, ונראה לי שאם אנחנו נלך נגד הריחוק הפיזי אנחנו נרוויח מאוד, אנחנו מיד נתחיל להרגיש קשר רוחני בינינו. רק צריכים להתחיל להתייחס לזה ברצינות, ויותר מזה אני לא יכול להגיד. אני אשמח לעבוד על זה יחד איתכם, אבל ניסיון בזה אין לאף אחד. גם אם היו במקומי רבי שמעון או בעל הסולם, גם הם לא היו יודעים, כי מה שלא התגלה עדיין בפועל בדרגה התחתונה אף אחד לא יודע, כי זה נמצא בידיים של הבחירה החופשית.

אני מקווה שאנחנו נצא מכאן, מהכנס הזה, עם קשר, עם תכנית, עם כל התהליך שאנחנו נצטרך לבצע, ונצליח.