על ארבעה יסודות נבנה העולם

הרבה מאוד דברים מחולקים לארבע: ארבע עונות השנה, ארבע אונות המוח, ארבעת חדרי הלב ועוד. התבוננות על יסודות הבריאה, כפי שמאירה אותם חכמת הקבלה מבהירה כי החלוקה ל-4 נשענת על יסודות רוחניים והמקור שלה הוא בעולם העליון. רק בעמותת בני ברוך – קבלה לעם תוכלו ללמוד על כך לעומק.

אור וכלי
החלוקה לארבע נובעת, כאמור, מיסוד הבריאה. לפני היווצרות היקום והתהוות מושגים כמו זמן ומקום היו קיימים בעולם רק שני כוחות: האור והחושך, הנותן והמקבל. האור, הנותן, הוא מושג מופשט ולא מדובר באור כפי שאנו תופסים אותו היום, וכך גם החושך, שבשפת הקבלה נקרא "כלי", שכן תפקידו להכיל בתוכו את אותו האור.

ארבע ההבחנות

  • כוח הנתינה, האור, הוא הכוח הראשון. האור רוצה לתת והכלי המקבל אותו מתפתח בהתאם, כדי שיוכל לקבל את כל ההנאה והתענוג הנחבאים באור. כאשר הנותן והמקבל נמצאים באיזון, בשיוויון, הם נקראים גם בורא ונברא, שכן האחד יצר את השני. המצב בו הם נמצאים יחד, בורא בתוך נברא, אור בתוך כלי, נקרא בחכמת הקבלה "בחינה ראשונה", כלומר הבחנה ראשונה.
  • כאשר הכלי המקבל מתפתח בצורה מלאה ויכול לקבל מהאור את כל מה שיש לו לתת, הוא מקבל מהאור גם את תכונת האור עצמה, את הרצון לתת, שהוא הפוך לחלוטין מהרצון המקורי איתו נברא הכלי – רצון לקבל. הכלי, הנברא, מרגיש את תכונת הבורא, תכונת הנתינה, ורוצה להיות כמוהו. מצב זה נקרא "בחינה שניה".
  • עכשיו הכלי רוצה להיות בנתינה כמו האור, ובודק איך הוא יכול לתת, מה הוא יכול לתת ולמי הוא יכול לתת. הכלי המקבל מבין כי האפשרות היחידה שלו לתת היא לקבל את האור עצמו, לא מתוך הכוונה הטבעית שלו לקבל אלא רק מתוך כוונה לגרום לאור עצמו תענוג, כיוון שהאור רוצה לתת, והקבלה של הכלי את האור גורמת לאור הנאה. זו נקראת "בחינה שלישית".
  • הבחינה הרביעית היא המצב בו הכלי מתמלא בתענוג אדיר מתוך כך ששינה את כוונתו בקבלת האור לתוכו. אך התענוג מקבלת האור כל כך גדול עד שהוא מעורר בכלי רצון כל כך גדול לתענוג עד שזה שמשכיח ממנו את הרצון שלו לתת תענוג לאור ולהיות כמוהו. ההרגשה העצמית של הכלי מרוכזת כולה ברצון להינות. הכלי הופך לרצון עצמאי ומרגע זה ניתן להתייחס אליו כאל "נברא".

יסוד הטבע
התהליך הזה נקרא ארבע בחינות של אור ישר והוא מתואר כאן בקצרה. בלימודי חכמת הקבלה בעמותת בני ברוך אנו לומדים את התהליך לעומק וחוזרים אליו שוב ושוב כדי להבין את סדרי הבריאה וצורת ההתנהלות של הטבע. מכיוון שמדובר ביסוד הטבע והפרט הראשוני ביותר בבריאה, התהליך הזה מתרחש בכל פרט ופרט בעולמנו, החל מרקמות הגוף וכלה בקשר שבין הפרטים השונים במציאות, כולל בתוך חוקי הטכנלוגיה, החשמל, האלקטרוניקה וכו.

היעדר האור
העולם שלנו נוצר לאחר התרחקות הכלי מהאור, והוא מנותק ממנו לחלוטין. היעדר האור בחיינו הוא הגורם לסבל המתמשך שלנו, וכל עוד שנמשיך לרצות לקבל הנאה ותענוג ולרדוף אחריהם בכל מחיר נמשיך לסבול. כדי לחזור ולהרגיש את האור, ואת התענוג האדיר והאינסופי שהוא יכול לתת לנו, אנו צריכים ללמוד להיות כמוהו, כלומר לחיות בנתינה, באהבת הזולת, בהתחשבות הדדית. את זה בדיוק אנו מנסים ללמוד וללמד בעמותת בני ברוך, וכולם מוזמנים להצטרף.