נשמה- הגוף הרוחני. שיעור בני ברוך 24.12.2009

 

מלבד לגוף הגשמי, קיים גם גוף רוחני שנקרא "נשמה". תתחיל לראות דרכו את המציאות 

התורה היא אחת. זוהי תוכנית המציאות ואנו נמצאים מחוץ לה, לא תופסים אותה

בשלב זה, עלינו להתמקד בגישה אחת בזמן לימוד הזוהר: תפיסת המציאות

עלינו לקבוע את ההסתכלות הנכונה על מה שכתוב בזוהר, ללא קשר למה שכתוב בו

בחושך קיים מצב שבו איני מרגיש אפילו את החושך – אני נמצא בחוסר הכרה, וזה המצב שלנו. ראשית עלינו להגיע להכרה בכך שאנו נמצאים בחושך

אל לנו לשנות דבר במערכת, היא שלמה. עלי רק להפעיל, להאיר, להחיות אותה, שהיא תתחיל לעבוד

הקטן מבטל את עצמו כלפי העליון ובכך מחייב את העליון לטפל בו

"גמר התיקון" הוא קבלת כל צורות האלוקות בתוך החומר שלי

כל הטעויות בחיינו נגרמות בגלל שאנו מדמיינים מבלי לבדוק את מה שמתרחש בתוך החומר

המדרגה הבאה שלי נראית לי כהפוכה ממני. זו צורה שאיני רוצה לקבל. העליון מציג לי אותה, ועכשיו עליי רק לתת יגיעה כדי להידמות לה

הכול סובייקטיבי – עלי לחבר לעצמי את כל הרצונות שנראים לי עכשיו כזרים, ואז אז אין מקום לחיצוני, הכל נמצא בי