מסך המקשר ביני לבין הקבוצה

האור מגיע דרך הקבוצה, לפי בקשתי, ובונה בי מסך שעוזר לי להתעלות מעל האגו ולהתקשר עם הקבוצה.

הוא עוזר לי להתעלות מעל האגו ולהתקשר מעליי עם האור, עם הבורא, עם מהות הקבוצה שמתגלה בתוך המרכז שלה. לכן אנחנו לא צריכים כלום חוץ ממסך. יש רצון שלי ויש קבוצה שבתוכה נמצא האור ובורא, והמסך עוזר לי להתקשר לזה, וכך אני נכנס לעולם הרוחני, במרכז של הקבוצה.

בזה סיימנו בעצם את הכנס, אבל ראינו שמתחילת הדרך ועד סופה הכול בתוך החיבור בקבוצה, והיא המכוונת, הקבוצה עצמה, בחיבור בין החברים. והיא המובילה, היא נותנת כוח, מרימה מהנפילה, מזכירה את המטרה, מגדילה את המטרה, עוזרת להוריד את האגו. בקבוצה אנחנו מודדים את הצעדים שלנו, מבחינים בין ימין, שמאל ואמצע, איך להתקדם, הכול בעבודה פרקטית בתוך הקבוצה. לכן עם כל שאלה, עם כל בעיה, אישית, פרטית, כללית, אם אני רוצה לשלוט בגורלי, רק שם אני יכול לברר את זה ושם לממש, להשפיע, ובאמת להתקדם. בכנס הזה התחלנו להבין את הכלי המיוחד, הנפלא הזה שיש לנו. והלאה? תתקדמו.

אני מתכוון לעשות הפעלות כאלה פעם בשבוע מהמרכז שלנו בישראל, ואני מזמין, מבקש, מחכה להשתתפות של כולכם. אני פונה עכשיו לכל העולם, בעוד שבוע, ביום ראשון בערב כמו שיש ישיבת חברים עולמית, אנחנו נעשה workshop עולמי, וכך נמשיך.

בהזדמנות הזאת אני פונה גם לכל החברים שלנו בעולם, יש לכם את הכתובת שלי אם יש שאלה רצינית תפנו אליי. ושוב, חיבור בקבוצה לא יכול להצליח אם אנחנו לא נתעסק גם בהפצה מחוץ לקבוצה, לא לשכוח זאת. להצטרף למחלקות, נפעיל את עצמנו נכון, בסדר, תחת השגחה של המרכז, ונתקדם יפה וטוב. ברגע שירצו לעשות את הכנס הבא, אני אגיע.

קודם כל בואו נתרכז בחיבור יחד, שאנחנו רוצים לחבר את הניצוצות האלה ובחיבור הזה להתחיל להרגיש את השדה העליון. ש"אין עוד מלבדו", שרק הוא שולט, ואנחנו נמצאים בו ולא מרגישים אותו. ועל ידי החיבור בינינו, באותם הניצוצות, המשיכות האלה שלנו למעלה, אנחנו רוצים להעלות אותם למעלה מכל האגו, מכל החשבונות שלנו, מכל מה שהגוף מפריד בינינו. ובחיבור הזה אנחנו רוצים להרגיש את הכוח העליון, שהוא מביא לנו הרגשות ומחשבות. אז אנחנו רוצים לגלות אותו כדי לזרום בו, יחד עימו, לפי הרצון שלו, לפי המחשבה שלו, זוהי למעשה מטרת החיבור שלנו.

אילו פעולות פנימיות ואילו פעולות חיצוניות אנחנו יכולים לעשות, כדי להתחבר למבנה אחד? בואו נדבר על זה. אילו פעולות פנימיות, מאמצים פנימיים, בכוח, ואילו פעולות חיצוניות, מאמצים בפועל, אנחנו יכולים לבצע כדי להתחבר, מה אתם חושבים?

 אם אנחנו ניתֵן את כל הכוח והמאמץ להתחבר, האם אנחנו נגיע לחיבור? אם ניתֵן את כל המאמץ להתחבר, האם אנחנו נגיע לחיבור? התשובה צריכה להיות כן או לא.

לָמה לא נצליח להתחבר, למרות שניתן כל מאמץ להתחבר? לָמה לא נצליח להתחבר למרות שניתן כל מאמץ וב-100% נכון, כדי להתחבר? לָמה לא נצליח, מי מפריע לנו?

לָמה האור העליון מפריע לנו להתחבר?

לָמה אנחנו צריכים לגלות שהאגו שלנו והבורא זה אותו דבר? לָמה אנחנו צריכים לגלות שהאגו שלנו והבורא זה אותו דבר?

למה מרכז הקבוצה ובורא זה אותו דבר? למה מרכז הקבוצה ובורא אותו דבר?

לא שמרכז הקבוצה זה כמו הבורא, אלא זה אותו דבר. הוא זה מרכז הקבוצה.

אתם בעצמכם צריכים לרצות להגיע למרכז.

כתוב "בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין". זאת אומרת, בראתי משהו רע ובראתי משהו טוב שיתקן אותו. יש שתי בריאות, גם יצר רע וגם תורה, האור. כתוב "כי המאור שבה מחזירו למוטב", למה האור גם נקרא בריאה? זוהי כבר שאלה פילוסופית, אבל זה טוב.

למה "בראתי יצר רע בראתי תורת תבלין" זה שתי בריאות? האם האור הוא גם בריאה? כי כתוב "המאור שבה מחזירו למוטב". למה האור שמתקן אותנו, שנקרא תורה, נקרא גם בריאה?

אם תתחברו, אז אתם תרגישו את התשובה, אולי לא על ידי שכל, על ידי הרגשה.

 מתוך מיני כנס מיאמי