מימוש חכמת הקבלה

סדנה- כלי פרקטי למימוש חכמת הקבלה

דיברנו על הצורך בקבוצה ושבלעדיה אי אפשר להגיע לגילוי העולם העליון, לגילוי המציאות האמיתית שבה אנחנו נמצאים. אנחנו כמו עיוורים, בחוסר חושים לגלות את העולם העליון, אנחנו נמצאים בו אבל לא מגלים אותו, לא מרגישים אותו, מפני שהתכונה שלנו היא כולה לקבל, ההפוכה לתכונת ההשפעה, שהיא תכונת העולם העליון, תכונת הבורא.

כדי לגלות את החוש הנוסף, חוש ההשפעה והאהבה, אנחנו צריכים קבוצה. הקבוצה היא כמו אמצעי כדי באמת להשיג, להבין, מהי תכונת ההשפעה, ולהמחיש אותה בינינו, לעשות מאמצים ביחסים בינינו, ושהם יביאו אותנו לתכונה החדשה.

אנחנו מחולקים לקבוצות קטנות, עכשיו כל אחד בקבוצה יגיד כמה משפטים על חשיבות הקבוצה, על הכרחיות הקבוצה, למה דווקא בקבוצה אנחנו יכולים להשיג את העולם הרוחני, להשיג גילוי הבורא.

גם הנשים ידברו ביניהן. כל אחד יגיד כמה משפטים ואחרים נכללים ממנו, מכל אחד שמדבר, אם הוא מדבר לעניין, מבין יותר או מבין פחות זה לא חשוב. אני שומע אותו כי זה מה שהבורא רוצה שאני אשמע, זה מה שהוא רוצה שאני עכשיו ארגיש, לכן עם החבר הזה אני עכשיו נכלל.

ועד כמה שאני אולי מרגיש בזה כל מיני רגשות הפוכות, אני צריך להבין שזה כדי שאני אכייל את עצמי, אכוון את עצמי עוד יותר נכון לחיבור.

לכן כל אחד נכלל עם מי שמדבר, וכך עד שאנחנו נרגיש שנוצרת בינינו, בתוך המעגל שלנו, הרגשה והבנה משותפת, משהו שלא נמצא באף אחד אלא בינינו המשותף.

שכל אחד יסביר כלפי האחרים, למה כל כך חשוב לנו החיבור בקבוצה.

אם אנחנו אומרים ש"אין עוד מלבדו", איך אני צריך לראות כל חבר וחבר, באיזו צורה לקבל אותו, להתייחס אליו, לראות את ההתנהגות שלו, אם רק הבורא פועל במציאות?

אם רק הבורא, "אין עוד מלבדו", פועל בעולם, איך אני מקבל את התנהגות החבר, איך אני מגיב אליו, איך אני צריך לראות כל חבר וחבר?

למה היחס לחבר קובע את היחס שלי לבורא? מה זאת אומרת שמאהבת החבר מגיעים לאהבת הבורא, מה הקשר בין החבר לבורא?

במה עזרה לי הסדנה הזאת ברגע זה? מה השינוי שנעשה בי עקב הסדנה?

בוחרים נציג מהקבוצה שאחר כך יקום ויגיד מה סיכום הקבוצה, מה נתנה לי הסדנה הזאת?

אנחנו גם כן צריכים להודות לא רק לכוח שלנו שנמצא כאן, אלא גם כן לאלפי החברים שלנו מכל העולם שמחוברים אתנו, והיו מחוברים אתנו במשך הסדנה. אני הרגשתי מהם כוח ריכוז מאד גדול. זו קבוצה אחת גדולה מהמון מקומות, וכולם עושים יחד אתנו את הסדנאות האלה.

הסיכום הוא פשוט, הכול נסגר בתוך הקבוצה, כל הבעיות, כל התהליך, וכל הצגת המדרגות, כולל גמר התיקון. לכן אם אנחנו נקבע שאנחנו דנים בצורה כזאת וכל הזמן נמצאים בבירורים, זו הצורה הנכונה להתקדמות, לקשר, ולהבריח את כל ההפרעות. ואז תראו עד כמה שאתם מצליחים להגיע למטרה מהר.