מושג הזמן הרוחני

הזמן הרוחני מגדיר מחדש את כל מושג הזמן המוכר לנו. אבירם שדה, עמותת בני ברוך יצא לבדוק מהו הזמן הרוחני והאם הוא יסתיים מתישהו.

 אם נסתכל במילון אבן שושן נוכל למצוא הגדרה פשוטה יחסית למושג זמן: "הימשכות רצופה של המציאות מן העבר אל העתיד". אולם תפיסת הזמן אינה פשוטה כל כך, והשתנתה לאורך ההיסטוריה בהתאם לתיאוריות פיזיקליות שונות. תורת היחסות של איינשטיין חוללה מהפכה של ממש ואיחדה את הזמן והמרחב לישות אחת תוך ביטול ההנחה שהם מושגים מוחלטים.

אל האינסוף ומעבר לו

על פי חכמת הקבלה ניתן לדבר ולדון במציאות רק מתוך השגתה המלאה, ולא באופן תיאורטי. מסיבה זו הגדירו המקובלים את מושג הזמן בצורה מוחשית ומובנת. ננסה להסביר את מה שהגדירו המקובלים.

שלושת מצבי המציאות

חכמת הקבלה מתארת שלושה מצבי קיום. במצב הראשון קיימת המציאות כולה כתכנית ביצוע לפרטי פרטים, המצב השני כולל את יצירת המציאות ומימושה ובמצב השלישי התכנית כבר ממומשת. מצבים אלה אינם תלויים בזמן אלא בתפיסת המציאות שלנו. ככל שמתגברת השגת המציאות של האדם הוא מתקרב לקליטת שלושת המצבים. עמותת בני ברוך מאמינים שבגמר תיקונו הוא מתעלה מעבר לזמן ולמרחב אל מציאות נצחית.

מעל לזמן

רצונות עולים לנו בכל עת, והפער בין הרצון הנוכחי לרצון הבא יוצר לנו את מושג הזמן. כאשר השוני בין הרצונות למחשבות קטן, אנו חשים כי הזמן זוחל. לעומת זאת כאשר לא מפסיקות לעלות בנו מחשבות אנו מרגישים שהזמן רץ. כאשר מקובל מגיע לדרגה הראשונה ברוחניות הוא מתנתק מהזמן הגשמי. הזמן נמדד אצלו על פי יחסו עם הבורא. במצב זה תחושת הזמן מורגשת על פי תדירות שליחת האותות בין הבורא לאדם, ולא מושפעת מהרצונות הגשמיים.

זמן של מקובלים

כדי להגיע לתפיסת זמן של מקובלים עלינו להתעלות ולתקן עצמינו. על האדם להתנתק מרצונותיו העצמיים, כך הוא לא יהיה מושפע מהתחלה, אמצע או סוף. בדומה לבורא ישתוו אצלו הזמנים השונים ויהפכו לאחד. מהות התיקון שעלינו לעבור הוא לנתק את עצמינו מהאינטרס העצמי.

אז מה חסר לנו?

מה שחסר לנו כדי להגיע לדרגה גבוהה יותר הוא הרגשת המציאות שמחוצה לנו. המקובלים מתארים את המצב המושלם בו הם תופסים את המציאות כולה כזמן אחד, וכך הם יכולים להיות נקיים מהצורות השונות שחולפות על פניהם. בצורה זו הם יכולים לקבוע שהמציאות מדומה ושאין זמן ברוחניות.

אני חי במציאות מדומה

כאשר מדברים על מציאות מדומה אין הכוונה שזו מציאות לא חשובה. הכוונה היא שזה רק אחד השלבים שעל האדם לעבור בדרך לעולם העליון, ולא התכלית. אם האדם ישכיל לחוש בצורה מיוחדת את העולם שמחוצה לו הוא יוכל להתקדם אל התודעה הנצחית בה מחזיקים המקובלים.

אין לכם זמן?

בפעם הבאה שאתם מנפנפים מישהו בטענה שאין לכם זמן, עצרו לרגע והיזכרו במה שלמדנו. זה לא שאין לכם זמן, אלא שהכל קיים בממד חסר זמן. עמותת בני ברוך מאמינים שהזמן בו אנו חשים תלוי בסדר הפעולות המתגלות לנו בהדרגה אל עבר המציאות המושלמת, שרק מחכה שנחשוף את נפלאותיה.