מה זו מסירות נפש?

 כדי לעלות לדרגה יותר עליונה, אני צריך לשם למסור רק את הנפש.

טיפת זרע, שנכנסת לרחם של אמא, של אח"פ דעליון, זה נקרא "מוסר נפשו" בלבד. נפישה, נפש בלבד. מה אני צריך לעשות בשביל זה? לבטל את המדרגה הנוכחית, את הרצון לקבל שלי, שבתוך הרצון לקבל נמצאת הנפש הזאת, וגם לכבד, לרומם את המדרגה הבאה, שהיא ממש מסוגלת לגדל אותי, היא גדולה, היא שלמה. לבטל את המדרגה הזאת ולהגדיל מדרגה יותר עליונה, ואז את הנפש שלי אני מוכן למסור לשם. זה נקרא "מסירות נפש".

כמו שאנחנו לומדים על הפער בין המדרגות, כמו שבעל הסולם כותב, שכּל האנושות עוברת ממצב למצב, שהמצב הנוכחי נראה לה שכבר גמר את שלו, פגום, אי אפשר להוציא ממנו שום תועלת, אלא ההפך, הוא גורם רק נזק, והמצב הבא נראה כמאור וכל טוּב, שלם. ואז עוברים ממצב למצב גם ברמה הגשמית וגם במצב הרוחני. שם באמת אנחנו צריכים לסלק את כל הרצון לקבל במדרגה הנוכחית ולקבל את דרגת ההשפעה שמתגלה לנו כדרגה השלמה, מוכנים שהיא תשלוט עלינו בכל ובכל. זה נקרא "מסירות נפש", להיכנס לעובּר.

אומרים שכדי להגיע לתפילה שלמה שעל ידה אנחנו בטוח מקבלים את הישועה, "ישועה" זה נקרא שבורחים מהרצון לקבל שלנו, מתנתקים ממנו ונכנסים לשליטת ההשפעה, לשם כך צריכים ג' תנאים. התנאי הראשון, שאני מיואש מכוחותיי ורק הבורא יכול לעזור לי. זאת אומרת, אני ניסיתי אלף פעם, דרך חברים, דרך לימוד, דרך הפצה, דרך כל הדברים, אבל אני לא מסוגל. אז מתגלה לי שרק הבורא מסוגל, כי בעולם שלנו אני לא יכול להחליט מראש שאני לא יכול, אלא רק אחרי אכזבה טוטאלית. זה דבר אחד.

דבר שני, אני לא מסוגל, אני לא אמצא בתוכי שום כוחות להגיע לצורת ההשפעה. אף אחד בעולם שלי, זאת אומרת מי שאני מכיר, כל החברים וגם הקבוצה וכולם, אף אחד לא מסוגל לבצע את זה, אלא רק בקבוצה, שאני מציג לו את תכונת ההשפעה, ורק הבורא שנמצא מעלינו, מעל הקבוצה, הוא מסוגל לעשות לנו את זה. והרצון שלנו לזה צריך להיות כל כך גדול, שאם לא יעשה את זה, אנחנו פשוט מוכנים למות, יותר טוב לא להתקיים.

איך אנחנו, במהירות, בקלות, בנעימות מגיעים לכל התנאים האלו?

אנחנו שומעים מהמקובלים שאתם יכולים להגיע למטרה רק "בעזרת ה'", מה שנקרא, בכוח העליון שנותן לכם את כוחו. לחייב אותו שייתן לכם את הכוח שלו, את התכונה שלו, אפשר ברצון מיוחד. קודם כל, שהרצון הזה יהיה מטעם הקבוצה. שנית, שברצון הזה יהיה בטוח שאתם לא מסוגלים בעצמכם לעשות כלום, גם כל אחד וגם כולם יחד. שלישית, שרק הבורא יכול לעשות, ואתם יודעים שזה הוא הוא שסובב לכם את הכל, והוא מסוגל אז לתקן את המצב, כי עשה אותו בכוונה. והרביעית, שאם הוא לא עושה את זה, הרצון חייב להיות חזק עד כדי כך ש"טוב לי מותי מחיי".

איך אנחנו מגיעים בקלות ליישום של כל הרצון הזה שהבורא עונה וגמרנו? יש "קונה עולמו בשעה אחת". אולי זה ניתַן. אולי אפילו בזמן שאנחנו מתאמצים עכשיו למצוא את הפיתרון, נגיע לזה בפועל.