מהם חיים כשרים

כל מצווה או הלכה מקורה בעולמות העליונים, ויש לה משמעות פנימית, רוחנית. הפעולה שאנו מבצעים בעולם הזה היא סמלית בלבד, ואין לה משמעות משל עצמה. בני ברוך פותחים עבורנו את מצוות הכשרות, ומסבירים מה משמעותה הפנימית.

עליונים ותחתונים
המקובלים של כל הדורות, החל מאברהם אבינו, דרך רבי שמעון בר יוחאי ועד בעל הסולם והרב"ש, חקרו את הטבע האנושי מדרגת תפיסה עליונה יותר, וגילו רשת של 613 כוחות השולטת במציאות כולה, ונשלטת בעצמה על ידי כוח מנהל אחד עליון. רשת הכוחות הזו קובעת את כל המתרחש במציאות בה אנו חיים, החל מהתזוזה הכי קטנה שלנו, כמו מצמוץ, וכלה במהפכות ומלחמות עולם.

במקביל לרשת העליונה הזו קיימת גם רשת תחתונה יותר, של 613 כוחות המתקיימים בתוך האדם עצמו. אם וכאשר נצליח ליצור התאמה בין הרשת העליונה לתחתונה, נשתחרר מכל כבלי העולם הזה ונהפוך גם אנחנו למקובלים, היכולים להבין את החיים בצורה עמוקה יותר, טובה יותר, נכונה יותר, ולחיות בהתאם. אלה נקראים חיים כשרים. רשת הכוחות העליונה נקראת בחכמת הקבלה גם בשם "שורשים" ורשת הכוחות התחתונה "ענפים". ומכאן ברור איזו רשת מפעילה ואיזו פועלת כתגובה.

כשרות
הכשרות היא סימבול להתאמה בין האדם לבין המערכת העליונה, ולכן, באופן טבעי, היא הבסיס ליהדות, ודיני הכשרות הגשמיים הם אחד הדברים ששמרו הכי טוב על העם היהודי לאורך השנים. בהתאם ל- 613 הכוחות נקבעו תרי"ג המצוות, אך ההתאמה הפנימית היא הכשרות האמיתית, המשמעותית, המבצעת את התיאום בינינו לבין אותה רשת כוחות עליונה. ההתאמה נעשית על ידי לימוד חכמת הקבלה בצורה פנימית וביצוע "תיקונים" על הרצונות שלנו, ולא בהקפדה על דיני שחיטה ושמירת הפרדה בין בשר וחלב. בבני ברוך מקפידים על שמירת כשרות בשתי הרמות.

תיקון
התיקונים שהוזכרו בפסקה הקודמת משמעותם ללמוד להפעיל את הכוחות הפנימיים שבי, הרצונות שלי, באותו כיוון כמו הכוחות העליונים, כדי ליצור הרמוניה בינינו. ההרמוניה בינינו לבין הרשת העליונה תיצור הרמוניה בעולם כולו. הכיוון בו פועלת הרשת העליונה הוא החוצה, להשפעה, לאהבה לאחרים, ובניגוד מוחלט לטבע האגואיסטי השולט בו כרגע.

הכשרות, אותו תיקון רצונות והתאמה לכוח העליון, צריכה להתקיים בשני המישורים: המישור הפנימי, בו עלינו לתקן את הרצונות שלנו בהתאמה לכוח העליון ולהפוך לאנשים כשרים, כלומר מתוקנים, והמישור החיצוני, בשמירה על דיני הכשרות שהנהיגו בעלי ההשגה הרוחנית, בהתאמה לשורשים העליונים.

לחיים טובים יותר
כאמור, דיני הכשרות נקבעו בהתאמה לפעולות רוחניות. ההסבר הכללי הוא שמה שנאסר לאכילה, משמעו שהשורש העליון השלו הוא רצון שאי אפשר לתקן, ואילו מה שמותר לאכול הוא רצון בר-תיקון, כלומר שניתן לעכל אותו ולעבד אותו לתועלת האדם, כל עוד נעשה עליו תיקון מתאים.

מי שמתקן את כל 613 רצונותיו, יכול להתחיל לחיות בהרמוניה מוחלטת עם הטבע, בנוחות מקסימלית וללא חשש. התיקון פוקח את עינינו ומאפשר לנו להבין מהם הכוחות הפועלים על הטבע, וכל עוד אנו פועלים בהתאם אליהם, אין סיבה שנסבול.

חיים טובים יותר, מסכמים בני ברוך, הם חיים כשרים, כלומר חיים מתוקנים, מעל הטבע האגואיסטי שלנו, בהרמוניה עם הכוח העליון, האלוקות. הפעולות החיצוניות לא יוכלו לתת לנו כרטיס כניסה "לעולם הבא", אלא רק התיקון הפנימי יכול לעשות זאת, ואז נזכה לראות את גן העדן בעודנו חיים בעולם הזה.