מהי משמעות המצוות על פי הקבלה?

חוכמת הקבלה מגלה לנו שהרבה דברים שאנו מכירים מהחיים שלנו טומנים בחובם משמעות עמוקה הרבה יותר, המתייחסת למטרה עליונה ונשגבת.

אחת הפעולות שרבים מאיתנו מבצעים מדי יום, מבלי לעצור ולשאול מה מקורם, הוא המצוות שאנו מקיימים. אך יש גם מי שמבין שגם המצוות שלנו מסתירות מאחוריהן משמעות עמוקה יותר, והתפקיד שהן ממלאות הוא הרבה יותר מהנגלה לעין.

תכלית אחת

לכל דבר הקיים בעולם הזה ובעולם הרוחני יש לו רק תכלית אחת – להביא אותנו אל מטרת הבריאה. כל פעולה או מחשבה קיימת בנו, גשמית או רוחנית, מסייעת בידינו להתקדם אל עבר הבורא. גם למצוות יש תפקיד רוחני גבוה, עליו מלמדת אותנו חוכמת הקבלה. מה הן למעשה מסמלות ומדוע אנו מבצעים אותן? תלמידיו הבכירים של הרב לייטמן בתנועת בני ברוך מסבירים לנו.

צירוף של רצונות

אנו כולנו בנויים מרצון לקבל המכיל רצונות שונים ומגוונים, המגיעים משורש הנשמה הייחודי של כל אחד ואחד מאיתנו. תפקידינו במהלך ההתקדמות במעלה הסולם הרוחני, הוא לצאת מעצמינו, להתעלות מעל הרצונות הפרטיים שלנו, ולהיות רגישים יותר לרצונות של הזולת. דרך כך נוכל להתחבר בינינו, וביום בו נגיע לכך נוכל להתכלל ברצונות של כולם, ביחד עם כל שאר בני האדם. המצב הזה נקרא שלמות- כללית ופרטית.

האתגר הכפול

רק שהאתגר בדרך הוא כפול. לא רק שאנו צריכים להגיע למצב בו כולם מתכללים ברצונות של כולם, אלא הרצונות האלה צריכים גם להיות במצבם המתוקן. כל הרצונות הקיימים בנו הם רצונות מקולקלים, ואת כולם אנחנו צריכים לתקן, איך מתקנים? באמצעות ההתכללות ברצונות הכלל. בסך הכל יש לנו תרי"ג רצונות לתקן, כשבכל פעם אנחנו מתכללים קצת ברצונות הכלל ומתקנים בכך רצון נוסף.

תיקון הרצונות

המספר תרי"ג נשמע מוכר? צודקים. תרי"ג מצוות משולים לתרי"ג רצונות. המצוות מסמלות לנו את הרצונות המקולקלים שלנו, אותם עלינו לתקן. ברגע שאנחנו מחזקים את הקשר בינינו, בתוך סביבה של תלמידי קבלה, בעלי אותה מטרה, אנחנו מצליחים לזהות קצת מהרצונות ולברר אותם. השלב הבא יהיה לבקש את עזרתו של הבורא בתיקון אותו הרצון, כי רק הוא לבדו יכול לתקן את רצונותינו, ועלינו מוטל לעלות תפילה ובקשה שהרצונות שלנו אכן יתוקנו.

המצווה שבקבוצה

קיום המצוות, קרי – חלקו של האדם בתיקון הרצונות, אינו יכול להיעשות על ידי אדם בודד, כי אם רק על ידי קבוצה של תלמידי קבלה איתם הוא מנהל קשר. בזכות אותו קשר מגיע האדם לכדי "עבירה" כלומר לגילוי הקלקול בקשר בינינו, ורק אחרי גילוי העבירה יוכל לקיים את המצווה.