לקבל את חכמת הקבלה

אם נלמד להשתמש בצורה נכונה בסגולה המיוחדת שטמונה בחכמת הקבלה, נוכל להינות ללא הגבלה של זמן ומקום ולזכות לחיי נצח. איך עושים את זה? לבני ברוך הפתרונים.

 אברהם, אבינו
אברהם אבינו ייסד את קבוצת המקובלים הראשונה. מקובלים, כלומר אנשים שרצו להבין איך פועלת המציאות שלנו ומה מפעיל אותה. אותה קבוצה חקרה את המציאות יחד והגיעה לאחדות עם אותו כוח עליון שמנהל את המציאות. ניתן לקרוא לו "טבע" או "אלוהים". בחכמת הקבלה הוא נקרא פעמים רבות בשם "הבורא". קבוצת המקובלים שהתקבצה סביב אברהם אבינו חלקה אידיאה משותפת וראתה את התפקיד שלה במסירת השיטה לגילוי הכוח הזה לעולם כולו.

קבוצת המקובלים הזו ייסדה את עם ישראל, למעשה, ואת אותו תפקיד שהם לקחו על עצמם אנחנו מחויבים למלא גם היום, ותחילה עלינו לעבור את אותו תהליך שהם עברו בחקירת המציאות עד לגילוי אותו כוח עליון.

איחוד הלבבות
אם נפשט מעט את הדברים, התפקיד שאברהם אבינו קיבל על עצמו יחד עם קבוצת המקובלים שייסד היה לאחד את הלבבות של ישראל תחילה, ולאחר מכן את לבבות האנושות כולה. הדרך לעשות זאת הייתה ללמד את העם את חכמת הקבלה, חכמת החיבור, ממש כפי שמנסים כעת לעשות חברי עמותת בני ברוך בהנחיית הרב ד"ר מיכאל לייטמן.

עם סגולה
חכמת הקבלה טומנת בתוכה סגולה מיוחדת שיש בידיה להביא מזור לכל תחלואי העולם ויותר. הסירוב של עם ישראל לעסוק בחכמת הקבלה וללמוד את כל הסודות שאברהם אבינו וממשיכי דרכו רצו ללמד אותנו הוא הגורם והסיבה לכל הבעיות שיש לנו ולעולם כולו, ובכך אנו מונעים, למעשה, מהעולם לקבל את כוח המרפא שהוא זקוק לו.

אם היינו מסכימים ללכת בדרכו של אברהם היינו יכולים לממש את היעוד אליו הוא התחייב בשמנו, ולהביא ברכה לעולם כולו. כשנעשה זאת, מזכה להערכה ואהבה מהעולם כולו.

אך, כאמור, בינתיים אנחנו לא עושים את זה, ומכיוון שאנו נמצאים בפיגור ביחס לתוכנית הבריאה, לוחצים עלינו להתקרב זה לזה ולאחד את הלבבות בכל מחיר.

כוח האחדות
מכירים את התופעה הזו כשבעת מלחמה או אסון אחר אנחנו מתאחדים פתאום, מתעלים מעל כל ההבדלים שיש בינינו באופן שוטף, ומצליחים להיות כאיש אחד בלבד אחד, בדאגה משותפת אחת? כולנו מרגישים את הכוח שמתלווה לרגעים האלה של החיבור, הכוח שגורם לנו לנצח כל אויב, בסופו של דבר, ושתמיד עמד לצידנו בעת צרה – כוח האחדות.

ובכן, המטרה שלנו צריכה להיות להרגיש את הכוח הזה ולחיות אותו גם כשאין עלינו איום. מכיוון שזה נוגד את הטבע האנושי ואת כל האינסטינקטים שלנו, כתבו לנו המקובלים הגדולים של כל הזמנים, החל מאברהם שכתב את ספר היצירה, דרך תהלים של דוד המלך, ספר הזוהר, הפירוש שכתב לו בעל הסולם, וכל שאר כתבי הקודש היהודים, הוראות כיצד לבצע את זה. ההוראות כתובות בשפת השורשים, שפה שנקראת אצלנו כסיפורים חיצוניים ואיננו מסוגלים להבין שהיא מדברת על פנימיות האדם ועל מצבים שהוא עובר בדרך לאחדות עם הכוח העליון ועם הזולת. לכן בבני ברוך  מקפידים ללמוד בקבוצה, עם מדריך שהגיע להשגה רוחנית, ונמנעים מלממש את הדברים הכתובים בצורה חומרית.

אומות העולם מרגישות, בצורה תת הכרתית, שעם ישראל לא מבצע את תפקידו, ומכאן נובעת השנאה האינסטיקטיבית ליהדות וליהודים. הגויים משמשים ככוח בידי הטבע לדחוף אותנו לחיבור, לאחדות, ואם זה לא מספיק, אז גם איתני הטבע מצטרפים ומכבירים עלינו צרות שונות. העיקר שנתאחד.

בני ברוך הם הקבוצה היחידה שפועלת היום בלמידה אמיתית של חכמת הקבלה, למידה פנימית וחקירת המציאות מתוך תפיסת האדם עצמו. ככל שיצטרפו ללימוד יותר אנשים, כך יהיה טוב יותר בעולם.