כנס שטוקהולם- שבדיה אוגוסט 2013

לכל אחד יש רצון קטן וכולנו קיימים יחד ברצון גדול, מערכת גדולה של רצונות. כל אחד מאתנו הוא חלקיק קטן במערכת הזאת, וכל החלקיקים הקטנים האלה צריכים להתחבר בינם לבין עצמם ולהגיע לזה שהם כמו האורח ביחס לבעל הבית, ביחס לבורא. מקבלים ונותנים ונמצאים ביחסים מוחלטים של יחסי גומלין בדבקות עם האור, עם הבורא. וזה היינו הך, פעולת ההשפעה והאהבה.

המקובלים מסבירים שכולנו מקבלים את הרצונות שלנו מלמעלה. הם מתעוררים בנו בהשפעת האור. וגם אנחנו קבלנו את הרצונות שלנו בהשפעת האור. האור פעל עלינו על פי איזו תוכנה, הוא התפשט עוד ועוד נניח מהמדרגה העליונה למדרגה היותר ויותר תחתונה, והשפיע עלינו כך, עד שזה הגיע לדרגתנו. ואז פתאום אנחנו התעוררנו והתחלנו לרצות לגלות, מי הוא זה שעורר אותנו? איפה המקור הזה? איך להשיג אותו?

מטרת החיים היא להשיג אותו, לגלות אותו, לא להתקיים בדרגה בהמית בלבד, אלא בדרגה עליונה יותר, גבוהה יותר, בדרגה של הבנת מקור החיים הזה. וכך הגענו לקבוצה, לקבלה, התחלנו ללמוד אותה, התחלנו ללמוד מהיכן היא מתפשטת עלינו, מאיפה נובע מקור החיים הזה, מה הוא רוצה לתת לנו, מה הוא דורש מאתנו. המקובלים מספרים שכתוצאה מהאיחוד בינינו, אנחנו משיגים את המקור הזה. אבל שוב, אם אנחנו משיגים את המקור הזה, אז זו השגה אגואיסטית, והיא לא גדולה, "אגואיסטית" פירושו של דבר, היא באה והולכת, נעלמת.

אז כדי שנוכל להודות לבורא, מה הוא רוצה? כשאנחנו עובדים בקבוצה ומתחילים להרגיש בהדרגתיות את הרצון שלו, אנחנו מתחילים להבין שהרצון שלו הוא להתגלות, לגלות את עצמו בכל הנבראים, כלומר בכל האנושות. ולכן יוצא שהמשימה, המטרה שלנו, של אלה שהוא עורר בכוונה תחילה להתקדם אליו, הוא תפס את תשומת הלב שלנו. המטרה שלנו היא למשוך לזה את כל האנושות. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה?

איך אנחנו יכולים להכיר בזה שהיחס שלנו כלפי כל האנושות, חייב להיות כזה שנוכל לשמח את הבורא, להסב לו נחת רוח? איך לבנות כזו מערכת קשרים בינינו, בין חברי הקבוצה, בין כל חברי הקהילה בני ברוך העולמית, הקבלית שלנו? איך להתייחס לכל שאר האנושות כדי לעורר שמחה בבורא, להסב לו נחת רוח? אם תדונו בזה ביחד, במרכז המעגל, אתם צריכים לגלות את התשובה הנכונה.

איך נוכל לפנות לכל האנושות כדי להסב לבורא נחת רוח?

כל המטרה, המשימה של הבורא, היא לתת לאדם הזדמנות להעלות את עצמו לדרגתו , לדרגת הבורא, לדרגת האור. כלומר, לבורא יש מטרה, או לאור יש מטרה, שהיא להעלות את האדם מדרגת מקבל לדרגת משפיע, מדרגת העולם שלנו, לדרגת העולם העליון. אז כדי לממש את המטרה הזאת, נתנו לאדם תנאים מיוחדים. התנאים האלה מאוד פשוטים. מהמצב שבו רוצים לקבל הכל, להשליט את עצמך על כולם, להשתמש בכולם למענך, לתועלתך, למצב שבו התנאי הוא אחר, להשפיע לכולם, ליהנות לכולם, להתמוסס בכולם כמו אם דואגת שמתייחסת לילדיה האהובים, כך האדם משתווה לבורא, מתחיל להרגיש בדרגת הבורא.