כנס בערבה 17.01.13 "שלהבת במדבר"- חלק א'

זהו שלב מאוד חשוב. הרגשנו מה זה להתעלות מעל עצמו, מה זה לתת מקום לחבר, לזולת במקום עצמו, מה זה להתכלל בתוך הזולת, להתחבר עם הזולת.

כל מיני הרגשות כאלו של כניסת כולם לנקודה אחת, שאף אחד לא תופס מקום, אלא על ידי זה שמבטלים את עצמם, אז יש מקום לכולם. זה מה שאומרים על בית המקדש, אם עומדים צפופים, אז כשנופלים, יש מקום לכולם ליפול.

אז עברנו הרבה מצבים, ובפעם הראשונה גם טעמנו אותם. והטעימה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא בעצם הכניסה לשלב המעבר ממש. מהמצב שהיה לנו, ממצב שלא ידענו איך לפרש אותו, ואיך להרגיש אותו, למרות שאמרנו מילים, לא ידענו מה נמצא מאחורי מילים אלו. אבל עכשיו כבר מתחילה להיות לנו ההרגשה.

התחלנו להרגיש שאנחנו נמצאים אחרי מחסום, מחסום פסיכולוגי, שאי אפשר לעבור אותו בעצמנו, ושצריכים כאן בטוח עזרה מלמעלה. שהעזרה הזאת חייבת להגיע, אבל אנחנו צריכים לעורר אותה, לא יכול להיות שהאור יבוא לכלי הלא מוכן, כי כך מסודרים אורות וכלים. ובמדרגה העליונה והראשונה שאנחנו רוצים לעלות עליה, שם החוק הזה הוא כחוק. ואנחנו אכן מתקדמים לאותו החיסרון שכבר יהיה מותאם לאור שנמצא באותה המדרגה.

אנחנו לא עוצרים. אסור לנו לעשות זאת. נשאר לנו עוד להכיר את השער הזה, שער הדמעות, שער הכניסה, המ"ן. אנחנו אלה שמייצבים את השער הזה. כי מצד הכלים אין כלים שקיימים מוכנים, אלא אנחנו מייצבים אותם, והם אף פעם לא היו.

ובאמת, כמו שנאמר, אנחנו הראשונים. ולפנינו היו האבות, מייסדי הקבלה, זאת אומרת, אלו שממש עיצבו את השיטה, וגילו את הכוח העליון וכל המדרגות בין האורות לכלים. אבל אנחנו הראשונים שממש מיישמים את זה מלמטה למעלה, אנחנו החלוצים. יש עלינו אחריות גדולה כלפי כל האנושות, ונקווה שאנחנו נוכל להוביל אותה בדרך טובה, בדרך האור, ולא בדרך הייסורים, שעכשיו בדיוק אנחנו רואים לפי מה שמתרחש בעולם, עד כמה שאנחנו מתקרבים לנקודה הזאת של ההכרעה בין שתי הדרכים. והכל תלוי בנו.

והעיקר זה כל הזמן לבדוק את עצמנו עם רצון העליון, שאמנם ההתקדמות היא לפי החוקים הרוחניים, אבל מעל החוקים האלו, עומד הרצון העליון שאנחנו יכולים לחייב אותו למעלה מהחוק, זאת אומרת, למעלה מהדרך בעיתו, המעמד הקבוע שקיים בין האורות לכלים, ולעשות זירוז על ידי הרחמים, עד כמה שאנחנו בעצמנו נימשך לזה. עד כמה שאנחנו בעצמנו, ובינינו, בינינו נפעיל את הרחמים, בהשפעה, באהבה, בוויתור, בהכנעה, בביטול, במידה הזאת, אנחנו מפעילים את השפעת המאור עלינו למעלה מהחוק, כי אנחנו מראים נכונות מצדנו להכניע את עצמנו, ולקבל את הדרך לפני שהאור מחייב אותנו. אנחנו מחייבים את עצמנו. ונקווה שבזה אנחנו נפרוץ מהר, ונגלה את השפעת האור עלינו בצורה המהירה.