כנס בערבה ינואר 2013 "שלהבת במדבר"- חלק ג'

חשבנו תמיד שאנחנו חייבים לעבוד כנגד הקבוצה, ועכשיו אנחנו לומדים שאנחנו חייבים לעבוד כנגד הבורא. הקבוצה היא המתאם, העליון ממני והבורא כעלי עליון. זאת אומרת, קודם אני צריך לחשוב על הבורא, איך אני מגיע להשתוות עימו, ואז כתוצאה מזה אני כבר בונה את היחסים שלי עם הקבוצה. אם אני דורש עכשיו חיסרון שעליו בטוח אני מקבל אחר כך תשובה, תגובה, תיקון, איך אני  צריך עכשיו לפנות לקבוצה ודרכה לבורא, כדי שיהיה חיסרון נכון לתגובה?

איך אנחנו מבקשים חיסרון נכון מהבורא דרך החברה ? יש אני, קבוצה, בורא. הבורא ייצב לנו את האמצעי הזה, קבוצה, שעל ידי האמצעי הזה אני יכול להגיע אליו, לפנות אליו. בקבוצה אני מעבד את התפילות שלי, הבקשות,  הדרישות שלי, אפילו את השבחים, את הכל אני מעבד דרך הקבוצה אליו. איך אנחנו מייצבים בקבוצה פנייה אליו שייתן לנו חיסרון נכון, ואיפה אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון הנכון? אני כבר מרמז הלאה.

איך אנחנו מייצבים את הבקשה הקודמת שלנו, תפילה לפני התפילה, בקבוצה שהיא תעלה מהקבוצה לבורא, או שהבורא נמצא בתוך הקבוצה, אפשר לחשוב גם בצורה כזאת, זה לא חשוב, לבורא אין מקום, שהבורא ייעצב לנו בחזרה את החיסרון הזה בקבוצה. איך אנחנו מחברים, כל אחד את החסרונות שלנו בקבוצה, ואיך אחר כך כאשר מקבלים תשובה מהבורא והחיסרון הזה הופך להיות לנכון, איזה סוג חיסרון זה, שאם אנחנו שוב נפנה אבל כבר מתוכו, אז נקבל תיקון ומילוי?

תנסו להתחבר יותר, ואז תגיעו לתשובה נכונה. גם עכשיו כשאתם עובדים, אתם מתפללים, אתם בעצם מחפשים קשר. זה טוב.

אנחנו מדברים על כך שצריכים להגיע לאיזה חיסרון. יש כאן כמה תנאים. קודם כל, התנאי הראשון, למה כדי לייצר חיסרון לבורא, אנחנו צריכים להתבטל אחד כלפי השני, להתחבר כולנו יחד באותה נטייה, ורק בצורה כזאת החיסרון שלנו יוכל להתקיים, שיהיה לכיוון הבורא. החיסרון עצמו צריך להיות פשוט. אנחנו לומדים את זה מצורה מאד פשוטה. יושב אורח מול בעל הבית, והוא כל כך מתבייש שהוא לא מסוגל לקבל כלום מהשולחן, זו הבושה שעוצרת אותו, הכוח הבהמי, הגאווה הזאת שלמרות שבעל הבית  נותן לו הכל, האורח לא יכול לקבל, זו פגיעה בכבוד.

איזו שבירה הוא צריך לעבור, איזה יחס הוא צריך לגלות לבעל הבית, כדי להגיע לבקשה אחרת לגמרי אליו? איך אני מבקש ממך כוח להיות כמוך. איך אנחנו מייצבים את החיסרון הזה יחד ולמה יחד? תתחילו מהדוגמה הזאת, אורח ובעל הבית, זה דבר מצוי.

השאלות הן עמוקות, מאוד רחבות, מכאן יש עוד כל מיני אפשרויות לפתח אותן. כדי להקל על הנושא הזה, אנחנו נעשה זאת דרך שאלות ותשובות. אבל שיהיו שאלות מאוד ענייניות. תשאלו שאלות כדי לברר איך אנחנו מייצבים חיסרון נכון לבורא, שיברא בנו חיסרון נכון, שאם אנחנו נבקש על החיסרון הזה, הוא ייתן. דרך הקבוצה אליו, וכל מה ששייך לנושא.