כנס בערבה ינואר 2013 "שלהבת במדבר"- חלק ב'

אפילו שאני נכלל מעוד כמה אנשים שנמצאים לידי, אנחנו לא מגלים בתוכנו כוח להתקדם. אנחנו יכולים לעורר כל אחד במילים אפילו עד דמעות, עד מצב שיש בנו איזה לחץ פנימי, נפשי, מיוחד,  אבל כנראה שאין בטבע שלנו אותו הכוח שאיתו נוכל לשנות את עצמנו, לא נוכל. כי כולנו כמו שאנחנו לומדים ומגלים עכשיו על עצמנו, מהרצון לקבל, וזה מתגלה יותר ויותר. אנחנו הפוכים ממה שצריך להיות. וגם לא מסוגלים לבקש, שעל הבקשה שלנו, תבוא התשובה שכבר תתקן אותנו.

אנחנו נמצאים בבעיה הזאת, כל העולם נמצא בבעיה הזאת, אנחנו תקועים, אנחנו לא מבינים את העובדה שהשינוי הוא לא בכוחנו, ואפילו לבקש את השינוי זה לא בכוחנו. כאילו שאנחנו נמצאים כמו איזה חיות קטנות שמצד השכל אנחנו איכשהו יכולים להבין את המצב האנוש שלנו, ומצד הרגש יכולים להבין שאין לנו יותר מאשר מה שאנחנו מסוגלים לבקש. והבקשות האלה לא הועילו ולא יועילו. מה עושים? כותב הרב"ש, "מהו השינוי שבשער הדמעות משאר השערים"[1], "התפלה הראשונה של האדם היא, שה' יודיע לו, מה שחסר לו באמת, בכדי לדעת על מה לבקש". וזה הנושא הראשון לסדנה.

התפילה הראשונה של האדם היא שהבורא יודיע לו מה חסר לו באמת, לאדם, בכדי לדעת על מה לבקש.

יחד עם זה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו כן רוצים להתפלל את התפילה הזאת. הבורא ייתן לנו לדעת מה חסר לנו לבקש. באיזו צורה אנחנו צריכים לבקש? זאת אומרת שיהיה לנו חיסרון, ועל זה תענה. אז השאלה היא בעצם תפילה בעצמה.

אני חושב שהתקדמנו קצת בזה שחסר לנו חיסרון. כל הזמן חשבנו ש"כמה עוד אפשר לבקש? הלב שבור, אין כוחות, ברגע האחרון אני צועק הצילו, אחרי זה, זהו, הכל הולך, מתרסק ואני נגמר". עכשיו אנחנו שומעים שהחיסרון שאני יכול להוציא מעצמי הוא לא מספיק. זה טוב להתחלה, אבל את התפילה שעליה בא האור ועושה בי שינוי, התפילה עצמה, החיסרון הזה בעצמו, את זה האור צריך לבוא ולסדר.

יש כאן שתי פעולות, בפעולה הראשונה אנחנו מבקשים חיסרון נכון, ואם אנחנו מבקשים נכון את הבקשה הזאת, היא חוזרת עם האור שמסדר לנו חיסרון נכון, ואז עם החיסרון הנכון הזה אנחנו פונים שוב, הפעם כבר עם החיסרון הנכון, ואז אנו זוכים לתיקון ומילוי החיסרון. אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות, הבקשה הראשונה היא מהתחתון לעליון, עדיין אין את התחתון, יש רק רשימות, העליון עולה לעלי עליון, מקבל משם כוחות, יורד למקומו, עושה זיווג ואז מוליד את התחתון. ואז התחתון שכבר נמצא, החיסרון כבר נימצא, הוא מתחיל לדרוש בעצמו.

[1] כתבי רב"ש, כרך ב', מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים