יוצרים את הכח החדש בנינו

  המקובלים הנהיגו מנהג לשבת יחד, ולהתחבר ככל האפשר על ידי דיון בנושאים ששייכים לחיבור.

החיבור הזה צריך להיות מעל כל מה שמבדיל בינינו בעולם הזה, שפה, אופי, דעות קדומות. ההפרעות שכל אחד יכול להרגיש בזמן הדיון, שלא מעניין אותו מה השני אומר, והוא מתנגד לדעתו וכולי, זה טוב שיהיו הפרעות, כמה שיותר הפרעות זה יותר טוב. אתם תבינו שהחיבור צריך להיות מעל הכוחות שמפרידים בינינו.

העיקר שאנחנו נשב יחד עשרה אנשים, אני אתן נושא ואתם תדונו. כל אחד אומר על הנושא כמה משפטים, יכול להיות באותו הכיוון, לפי הסדר, או לא לפי הסדר, אלא כל אחד מקבל את רשות הדיבור. כשהדיון על הנושא פחות או יותר נגמר, אני אומר את הנושא השני, השלישי וכן הלאה. כך אנחנו דנים במשך שלושת רבעי שעה.

אחרי זה, כל שולחן יבחר נציג, שיספר את ההתרשמות של השולחן כולו ממה שעבר עליהם. אחר כך יהיה זמן לשאלות מצידכם, למי שירצה לשאול. הפעם יש לנו קהל גדול, נשתדל להיות יותר קונקרטיים. אם תרצו, נמשיך קצת יותר זמן.

אנחנו רוצים שבאמצע, בינינו, בכל שולחן ושולחן, נרגיש את יצירת הכוח החדש, החיבור. והחיבור הזה, בכוחו לגלות את הכוח העליון. אם נחשוב על זה שיש בינינו חיבור, והחיבור הינו כדי לגלות את הכוח העליון, וכל התשוקות, כל הכוונות שלנו, הרצונות שלנו, הם אלה שמעוררים את האור הגנוז, לאט לאט הוא מתחיל להתקרב ולהיות מורגש.

זו פעולה פיזית. כך אנחנו, לפי הכוח שלנו, לפי חוק השתוות הצורה, מעוררים מבפנים את המאור המחזיר למוטב והוא מתחיל להתגלות. במקום האור המקיף שנמצא מחוצה לנו, הוא יהיה מורגש בקשר בינינו.

לזה אנחנו צריכים את הכוח של הקבוצה הקטנה, כשכל אחד משתתף, וכן את הכוחות הכלליים של כל הקבוצות שנמצאות כאן, וכל הקבוצות שלנו בעולם שעכשיו עושות אתנו את אותה פעולת החיבור. הכול משפיע, כי אין מקום, ואין מרחק. אנחנו נמצאים כולנו בעיגול אחד גדול מאוד, בכל המקומות בו זמנית. וגם על היחידים שנמצאים בעולם בכל המקומות בעולם, נחשוב שהם נמצאים יחד איתנו בשולחנות שלנו.

לכל אחד יש רצון קטן מאוד, ורק עם הרצון הקטן הזה, לא נוכל להרגיש מעל העולם הזה כלום. כל הגילוי של העולם העליון נעשה באותם הרצונות שאני קונה מאחרים. אני יוצא מעצמי ורוצה להרגיש אותם כמו החלקים שלי, שהם באמת חלקים מהשלם.

בשבירת הכלים התרחקנו ועל ידי חיבור הכלים שלנו, אנחנו יוצרים את אותו הגוף שהיה לפני השבירה. לזה מיועדת הקבוצה בפועל. לנסות להתחבר בינינו, ברצונות שלנו, כדי לגלות את הקשר.

איך אני, על ידי הקבוצה, מגיע לחיבור ובתוך החיבור איך אני מצפה לגלות את הכוח העליון?

אני מאוד שמח שאתם נכנסים לזה עם התרגשות גדולה, אבל כדאי להחליף נושא. אמנם זה כאילו קוטע לנו את המחשבות הקודמות, אבל אנחנו צריכים להתרגל גם לזה.

הבורא הוא הכוח המשפיע, איך אני על ידי הקבוצה, על ידי החברים ורק על ידם, יכול להגיע להשפעה וכך אהיה דומה לבורא?

הבורא הוא הכוח המשפיע, איך אני על ידי הקבוצה ולמה דווקא ורק על ידי הקבוצה, אני יכול להגיע לכוח השפעה?

מתוך כנס ONE בניו ג'רזי מאי 2012