טיפול שורש

חכמת הקבלה אינה עוסקת בחומר הגשמי כלל, אלא חוקרת את הכוחות הנמצאים מאחורי החומר ואת החוקים המנהלים את המציאות.

החקירה הזו ומסקנותיה מובילות את האדם ליצירת קשר בלתי אמצעי עם אותו כוח שמנהל את העולם, שנקרא "בורא".  כדי להבין את התהליך יש להבין כיצד נברא האדם. בני ברוך מסבירים על השתלשלות העולמות ממעלה למטה.

השתלשלות הבריאה
כל כתבי הקבלה מתארים את אותו דבר בדיוק, במילים שונות: השתלשלות הבריאה מלמעלה למטה, מהבורא ועד לאדם. תיאור התהליך על ידי המקובלים, אותם חוקרים שכבר השיגו את הקשר עם הבורא, מאפשר לנו לעקוב אחר ההתנהלות ולעלות לשם בעצמנו, צעד אחר צעד, ובכך לממש את מטרת הבריאה ואת תכלית  הקיום האנושי.

אור וכלי
רצונו של הבורא הוא להיטיב, ולכן הוא צריך מישהו שיקבל את כל הטוב והעונג שהוא מסוגל לתת, שהם אינסופיים כמו הבורא עצמו. בשפת הקבלה קוראים לשפע העליון "אור", וכדי שלאור הזה תהיה דרך להשפיע הנאה נברא "כלי" הרגשה שמסוגל להכיל את האור.

חכמת הקבלה אינה מדברת כלל על האור עצמו, שבו אין לנו תפיסה והשגה, אלא על הכלי בלבד, שהתגלגל לכדי אדם בסופו של תהליך השתלשלות העולמות, במטרה שיוכל להתחיל ולבנות את עצמו שוב, מלמטה למעלה, עד שיגיע למצב בו הוא מסוגל לקבל בתוכו את אור השפע העליון. התהליך הזה נקרא בחכמת הקבלה בשם ד' בחינות דאור ישר.

ד' בחינות דאור ישר
ננסה להסביר את התהליך בקצרה ככל האפשר, אם כי בלימודים בבני ברוך התהליך הזה נלמד לעומק כיוון שעליו מתבססת ההבנה של חכמת הקבלה.

  • הבורא הוא אור, כאמור, ורצונו להשפיע טוב. כדי שיהיה לו למי להשפיע הוא ברא כלי, שכולו רצון הופכי מהבורא לקבל ולהתמלא בתענוג. הכלי הזה, שנקרא בחינה א', מרגיש שחוץ מהתענוג הממלא אותו ישנו גם מי שנותן את התענוג ומרגיש הופכי ממנו. הרגשה זו גורמת לתענוג לאבד מחשיבותו, ועכשיו בחינה א' רוצה להידמות לנותן עצמו ומולידה מתוכה את בחינה ב'.
  • בחינה ב' רוצה להידמות לנותן, אך אינה יכולה לתת לו דבר. הדבר היחיד שהיא יכולה להשפיע לו הוא נכונות לקבל ממנו את השפע שהוא רוצה להעניק, ומולידה מתוכה את בחינה ג'.
  • בחינה ג' יכולה לקבל בתוכה את השפע שהבורא מעוניין לתת, והיא כוללת בתוכה גם את בחינות א' ו-ב'. בחינה ג' יכולה להכיל בתוכה את האור העליון רק מתוך הכוונה להשפיע לו נחת רוח, בגלל שהתענוג היחיד שהבורא יכול לקבל הוא הענקת השפע. אבל בעצם קבלת האור מבין הכלי שהוא אינו ממלא כהלכה את רצונו של הבורא, וכי אם ברצונו לקבל באמת את התענוג שהאור רוצה לתת לו חייב להיות לה רצון עצמאי. אז בחינה ג' מולידה מתוכה את בחינה ד'.
  • בחינה ד' היא הרצון לקבל בצורתו הסופית והרצון הזה שולט בה ומפעיל אותה. בחינה ד' השתלשלה למטה, עד להופעתה בצורת אדם, ולכן הרצון לקבל הוא זה ששולט בנו.

האדם
אנחנו, כאמור, תולדה של ארבעת שלבי התפתחות אלה, אנחנו התוצאה, יחד עם כל העולם שאנו מכירים. הבורא, וארבע הבחינות ד'אור ישר, נמצאים בתוך כל אדם ובתוך כל פרט במציאות, ובעזרת חכמת הקבלה והלימודים בבני ברוך אנו לומדים כיצד למצוא אותם בתוכנו, לחוות אותם, ולקבל את השפע העליון, האינסופי, מתוך השתוות הכוונה שלנו לכוונת הבורא להשפיע, על אף שהמעשה שלנו הפוך ממנו לחלוטין.