חיבור נקודות שבלב

חברים יקרים, צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בעבודה פנימית ורוחנית בינינו, אתם לא צריכים לחכות שאני יעורר אתכם, אתם צריכים לתת כוח לחיבור, להתעוררות. הרצון, ההתעוררות, וההשתוקקות לחיבור חייבים לבוא מצידכם.

דיברנו על כך שהכוח העיקרי שיש לנו, זה האגו. ויחד עם זה יש לנו גם נקודה קטנה בלב בכל אחד ואחד. את הנקודות האלה אנחנו צריכים לחבר. והאגו שנקרא "עזר כנגדו", צריך לעזור לנו לחבר את הנקודות בינינו לנקודה אחת. האגו רוצה לדחוף אותנו, את כל הנקודות שלנו, זה לזה, שנרצה להתחבר לנקודה אחת. אם נחבר את הנקודות שלנו לנקודה אחת גדולה, נרגיש בה את העולם הרוחני. נהייה אז אני, הקבוצה והכוח העליון יחד. האגו נועד כדי לדחות אותנו מהחיבור, והדחייה מהחיבור היא בדיוק בכיוון החיבור רק הפוך. לכן זה נקרא "עזר כנגדו".

איך נוכל להשתמש בכוח האגו שמפריע לנו כדי לחבר את הנקודות שבלב לנקודה אחת? נא נסו לענות על השאלה מתוך הרגשה משותפת, מתוך היחס לחיבור למרכז הקבוצה, מהלב.

יש לנו אגו ונקודה שבלב. (שרטוט מס' 1) את הדרך, הכיוון, לרוחניות אנחנו לא יודעים, אבל אם על ידי הקבוצה אני משתמש באגו ב"עזר כנגדו" בצורה הפוכה, אז אני יכול בדיוק למצוא את הדרך לרוחניות, לבורא. הדרך היא בינתיים בסימן שאלה, אני לא יודע למצוא אותה, איך לכוון את עצמי לפתוח אותה, זה העולם הנסתר. רק אם אני פועל בתוך הקבוצה עם הנקודה שבלב כדי להפוך את האגו אז בדיוק כמו שהאגו משך אותי הפוך, עכשיו הוא ייתן לי את הכיוון להיכנס לעולם הרוחני. בבקשה תדברו על זה.

אחרי שאנחנו מגיעים מהאגו, והנקודה שבלב, רק שני אלה קיימים בתוך האדם, ועל ידי הקבוצה, לשינוי האגו, אנחנו מוצאים את הדרך להתקדם, זאת אומרת הפוך ממנו בכל פעם. זה לא סתם אגו שרוצה כל מיני דברים בחיים. זה אגו מאוד מיוחד, אגו שהוא נגד החיבור, נגד הנקודה שבה אני מגלה את העולם הרוחני (שרטוט מס' 1).

אני יכול להיות בכל מיני רצונות ומחשבות, שלא שייכים לחיבור, אני לא מסתכל עליהם, ובכלל לא שם לב אליהם. רק כאשר אני עובד בקבוצה, בחיבור עם החברים, ואני מגלה כמה שאני הפוך, לא רוצה את זה, שונא את החברים ואת החיבור, ולא רוצה לחשוב על זה, אז דווקא הדחיות האלה, זה ה"אגו" המנוגד לחיבור, זה ה"אגו" שאותו אנחנו לוקחים בחשבון, כל היתר לא חשוב.