חיבור הלבבות

לאיזה מקום אדם יכול להגיע כשהוא מגיע לכנס?

בצילומים מהכנסים רואים עד כמה שהקהל מחובר ומשולהב, השאלה היא האם הכנס הוא בעצם איזו הזדמנות לברוח מהעולם הזה?

קודם כל אני לא רואה משהו רע באמרה הזאת "לברוח מהעולם הזה". האם העולם הזה הוא כדי להיות שקוע בו, כדי ממש ליהנות ממנו או לסבול ממנו? העולם הזה הוא כדי להתעלות מעליו. אתה יכול להגיד "לברוח", זה דבר טוב, רק שבבריחה הזאת תהיה לי מטרה, שאני לא סתם בורח מייסורים, כי אז אני כמו בהמה מוכה, אלא שאני בורח מהעולם הזה מפני שאני רוצה להגיע לדבר מסוים, טוב, נעלה, אז הבריחה שלי היא בריחה יפה מאוד, טובה מאוד, למה לא?

ואם אני מגיע מהמקום הרע למקום יפה וטוב, והמקום הטוב הזה שאני בא לאהוב בו את הזולת ולהתקשר לכולם, ולהגיע עד כמו שכתוב: "שובו בני ישראל עד ה' אלוקיך", שאני מגיע לדרגת האלוקות, אז למה לא לברוח מכל העולם הנבזי הזה? בכוונה הוא נעשה כל כך לחוץ וכל כך רע וכל כך מגעיל, וממש כל כך מלא ייסורים, כדי לעזור לנו להתרומם, כדי לעזור לנו לברוח.

לוחץ אותנו ודוחף אותנו לקונגרס הזה בסופו של דבר.

כן, נכון. על ידי ההתאספויות האלה אנחנו נעשה מין הדגמה של העולם הרוחני, ושנרצה להישאר במצב כזה לתמיד, למה לא. להתעלות מעל הזמן ומקום, ומעל הכל, אני לא חושב שזה רע. אנחנו לא מפנטזים את הדברים האלה, אנחנו עובדים קשה כדי להגיע לזה, ואנחנו רוצים שהדברים האלה יגיעו.

ואמנם זה לא פשוט, כי בזמן הההתכנסות אדם צריך כל הזמן גם לעבוד על כך שהוא רוצה להתקשר לאחרים, שהוא לא בא סתם להיות שמח, הוא רוצה להיות שמח מזה שהוא מקושר לאחרים, שהוא מתעלה מעל הכל. אלה דברים לא פשוטים שדורשים מאמץ מאוד חזק, זה לא שהכנס מגיע ואז הכל הפקר, זה זמן לעבודה מאוד קשה. ולכן ההכנה היא לעבודה פנימית שיש לאדם בזמן החיבור..

יש משקל חשוב להכנה. אז האם בעצם הקונגרס פונה לכלל העם, או רק לאלה שרוצים ללמוד קבלה בסופו של דבר?

אני ממש לא הייתי פונה לכולם, אלא קודם כל אדם צריך להתעניין, לראות מה זה חוכמת הקבלה, בשביל מה היא, למה היא, לבוא לכמה הרצאות. לפני המפגש יש לו גם הכנות.

זאת אומרת, יש אפשרות שיעשה איזו הכנה ויעבור את כל השלבים.

כן. מגיעים אנשים, ואם זה, נניח בארץ, אז אנחנו עושים גם הרצאות וגם הכנות.

יש מספיק זמן לאדם להכין את עצמו.

כן ודאי, אחרת הוא לא ידע בשביל מה ולמה. גם כדאי שהוא ילמד מה אנחנו עושים שם, שירים, ערבי תרבות, שידע איך להשתתף. שידע איך זה עובר, ושידע בשביל מה הוא עושה את זה, מה הוא קונה על ידי זה. ש"יש הקונה עולמו בשעה אחת", ויכול להיות שזה יקרה לו. אבל זה בתנאי שהוא באמת מסכים עם אותה מטרה ועם אותו תהליך שאנחנו עושים בזמן הקונגרסים, אחרת הוא יגרום לעצמו רע. הוא צריך מאוד להיות מזוהה אתנו, להתחבר אלינו, ולא לבוא מתוך סתם אי אכפתיות, זה לא טוב, מזה לא יוצא לו רווח טוב, ההפך.

 אבל אם הוא כבר הכין את עצמו?

אם הכין את עצמו, שיבוא אלינו להכנה, יש לנו כמה פגישות הכנה לפני הקונגרס לאנשים שאף פעם לא היו.

זה יכול להבטיח לו התקדמות?

כן, זו תהיה התקדמות יפה מאוד, "קונה עולמו בשעה אחת". כדאי.