חיבור החלקים לטיפת האיחוד

העיקר בשבילנו בכל התרגילים האלה, להבין שהכל נמצא כאן, בינינו, בחיבור בינינו.

איך אנחנו רק מייצבים את כל החלקים האלה שנראים לנו מרוחקים, איך אנחנו מייצבים אותם בדיוק יחד ששם אנחנו מוצאים את טיפת האיחוד, זו המטרה.

אז איך אנחנו מגיעים לדביקות בבורא ממה שדיברנו, "אני, אח"פ דעליון, קבוצה, מציאות"?

אז דיברנו על זה שאח"פ דעליון, אם אנחנו מאתרים אותו נכון, זה הבורא, זה מדרגה יותר עליונה. מדרגה יותר עליונה כלפי תחתונה היא תמיד בורא, היא בראה אותו, מטפלת בו. הקבוצה, אם היא מחוברת לגמרי כולה יחד, זה כנראה דמות הבורא. כי מה זה נקרא "ממעשיך הכרנוך", איך אני יכול אחרת להכיר אותו? בוא וראה, בורא. במה מתראה דמות הבורא? איך אני מגיע אליו? איפה אני מייצר את הדמות שלו? כתוב "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות", זאת אומרת שאני חייב לבנות את הדמות הזאת בחיבור בינינו כנראה, בתיקון שלנו.

אם אנחנו אומרים שאין לפני אלא אני ומה שמחוצה לי, וכל ההבדל שקורה כאן הוא איך אני מתייחס למה שנמצא מחוצה לי, אז איך אני בונה משני החלקים האלה בסך הכל? מחוצה לי אני יכול להגיד זה מציאות, זה אנושות, זה קבוצה, אם אני מתייחס לזה אחרת אני יכול להגיד זה אח"פ דעליון, אם אני יכול להתייחס אחרת, אני יכול להגיד זה המדרגה העליונה או הבורא.

איך בלהשתמש סך הכל בשני חלקי המציאות שנמצאים לרשותי, אין יותר, מה זה נקרא "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות"? אני ומה שאני רואה לפני, את זה עיניי רואות, איך משני אלה אני מגיע ל"ישראל, אורייתא, קדוש ברוך הוא, חד הוא"?

בצורה מעשית, פשוטה, ריאלית מאוד, אילו צורות יחסים אני צריך לחבר ולהשתמש בהם כדי להגיע ל"ישראל, אורייתא, קדוש ברוך הוא, חד הוא"? כך שכל המציאות, עם כל האמצעים, עם כל מה שיש, יתחבר למושג "אחד", זו השאלה הראשונה. ושאלה שנייה שיוצאת מזה, מה ההבדל בין אחד, יחיד ומיוחד, ממה שיוצא מכאן, מהחיבור?

המטרה שלנו לקבל כלים מאוד מאוד ברורים, פשוטים שאיתם אנחנו עובדים יום יום בצורה מבוקרת. בכל רגע מבינים איפה נמצאים, ואיך להשתמש במה שיש בלי דמיונות. אני והעולם, והקבוצה בתוך העולם. בבקשה.

"ישראל, אורייתא, קדוש ברוך הוא, חד הוא", "אחד, יחיד ומיוחד", "הוא ושמו אחד", "עולם אין סוף", לא חשוב, איך אני בונה את זה, איך אני מטפס בסולם הערכים, בסולם ההבנה, ההרגשה? זה נקרא שאני בונה. לבנה אחרי לבנה, איך אני מרכיב את המושג הזה שנקרא "הוא ושמו אחד"?

אבל שום דבר אין לי חוץ מאני והעולם מחוצה לי. וכל היתר, היחס שלי, לאני, לעולם, לקבוצה שבעולם, זה סך הכל מה שיש לפני.