חג סוכות ומטרתנו האמתית בעולם

במבט שטחי מנהגי חג הסוכות עשויים להיראות לא הגיוניים ואף מוזרים. במאמר זה ננסה לרדת לעומקם של מנהגי החג.

מעגל השנה היהודי משפיע על מראה הרחוב. החגים השונים נותנים את רמזיהם באוויר העולם, ואחד החגים הבולטים ביותר הוא חג הסוכות. בימי סוכות הרחובות מתמלאים במבנים מוזרים, וילדים מאושרים מתרוצצים עם קישוטים מנצנצים. גם אנשים ממהרים ובידיהם ארבע מינים מוסיפים לרחוב נופך מיוחד.

מנהגים מוזרים?

בעיני המתבונן כל הפרטים האלה עלולים להיראות מאוד מוזרים. מדוע נקבעו דווקא סימנים אלה? מדוע מנענעים בלולב בצורה משונה כל כך? עמותת בני ברוך מאמינים שלשאלות אלה ולעוד רבות אחרות נוכל למצוא תשובות בחכמת הקבלה.

תהליך רוחני

על פי חכמת הקבלה כל אחד ממנהגי ישראל רומז לתהליך רוחני שעובר האדם. על פי המקובלים, בעולמנו קיים כוח אחד שמנהל את העולם – כוח האהבה והנתינה. כדי להרגיש את הכוח הזה עלינו לפתח יחס דומה לו כלפי הזולת. כלומר, כדי להתקרב לכוח שמנהל את העולם עלינו להתייחס ביחס של אהבה אל הסובבים אותנו.

מנהגי החג כתמרור

טבע האדם מכוון אותו לאהבה עצמית ואגואיזם, טבע זה הוא הגורם שמונע מהאדם לחוש בעולם הרוחני. אנו עמותת בני ברוך סוברים שמטרתם של מנהגי החג להוות מעין תמרור שתפקידו לרמז לאדם על השינוי הפנימי שעליו לעשות כדי להתקדם.

מנהגי החג השונים

לאחר שהבנו את תפקידם העמוק של מנהגי חג הסוכות נעמיק במשמעותם הרוחנית באופן פרטני:

הסוכה

על פי חכמת הקבלה הסוכה מסמלת את הצורה המתוקנת אליה שואף כל אדם. חוקי הבניה של הסוכה מסמלים את האופן בו האדם מתעלה מעל האגו ולומד לתת. כך למשל, בבניית הסוכה יש להקפיד על כך שרובה של הסוכה יהיה מוצל. מנהג זה מסמל את צמצום השימוש של האדם באגו שלו כדי לצאת מתוכו אל אור של אהבה ונתינה.

הסכך

הסכך עשוי מענפים המכונים "פסולת גורן ויקב", כלומר, דברים בעלי חשיבות פחותה. מנהג זה מסמל את התהליך שעובר האדם. תחילה הצורך לאהוב את האחרים מעורר בו סלידה, אולם בהמשך הוא לומד את החשיבות של אהבתו לזולת ומגלה באמצעותה את הקשר עם כוח עליון.

ארבעת המינים

גם ארבעת המינים מרמזים על התחושות שחווה האדם בדרכו הרוחנית – טעמו של כל אחד מהמינים מסמל את הרגש ואילו ריחו את השכל. לאתרוג טעם וריח, לכן הוא מרמז על אדם המבין ומרגיש את אהבת הזולת. ללולב טעם ללא ריח, לכן הוא מסמל אדם המוצא את הדרך הרוחנית בעלת טעם אבל חסרת ריח ומשתוקק לגלות את הרוחניות. להדס ריח ללא טעם, לכן הוא מסמל התקדמות רוחנית בעלת שכל אך חסרת רגש. לערבה אין טעם וריח, לכן היא מסמלת דרך רוחנית חסרת טעם וריח.

שמחת בית השואבה

איגוד ונענוע ארבעת המינים יחד מסמל את השלב האחרון לפני הכניסה לעולם הרוחני. האדם מאגד את כל הניסיון שצבר לאגודה אחת של בקשה לתיקון מהכוח העליון. רק אז האדם נענה ונפתחת בפניו מציאות חדשה של שלמות נצחית. מצב זה מכונה שמחת בית השואבה.

שים סוכת שלום

אנו עמותת בני ברוך מאמינים שחכמת הקבלה מלמדת אותנו כיצד להקים סוכה של שלום בליבנו. תקופת החגים והמשמעויות שהיא מסמלת מספקת הזדמנות להתעלות מעל המחלוקות ולצאת אל חיים חדשים.