התקדמות בעבודה הרוחנית

מתוך ישיבת חברים עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן 07.07.2012

בפעם האחרונה שהתעגלנו כך זה היה בדרום תחת גשם, עכשיו תחת קרני השמש, זה אומר שהתקדמנו? המטרה להגיע לשמש יותר.

כן. אנחנו התקדמנו הרבה. יש כאן כמה גורמים וכשכולם יחד מצטרפים אז יש שינויים גדולים בחוץ, מחוץ לקבוצה, אבל הכול מכוון בצורה מאוד מאוד חדה, ממש כאילו מזיזים אותנו קדימה, כך בפרונט, להתקפה, ולכן צריכים להיות מוכנים. אנחנו צריכים כמה שיותר להשפיע על העולם. אתם תרגישו את הפער בין איך העולם היה מתדרדר ופתאום לא, תרגישו את ההתדרדרות שלו וחזרה מההתדרדרות לכיוון הרוחני.

זה כמו שקורה אצלנו, אנחנו נופלים, אחר כך עולים מנפילה, אם עולים מנפילה, אז אותו העומק מתמלא באיזה רגש ושכל רוחני. אותו דבר כאן. העולם צריך כאילו ליפול וליפול עד הפיצוץ הגדול ופתאום הוא חוזר לדרך, ואז החזרה הזאת מתמלאת במשהו שאנשים משיגים מהחיבור, מהרוחניות. אנחנו נראה את זה.

 באותם הקצוות שהיינו, בדרום זה היה "חפץ חסד" ובצפון זה ה"רצון לקבל". אולי אנחנו צריכים להישאר בצפון, להגביר את הרצון יותר, להגיע יותר מהר.

אני חושב שהפעולות החיצוניות שהתחלנו לעשות, הפצה בכל מיני חוגים, עם החינוך האינטגרלי והסדנאות שלנו בזמן האחרון, זה יחד קידם אותנו מאוד. קידם אותנו מאוד. אני חושב שאולי כדאי לנו לעשות פעמיים שלוש בשבוע סדנאות כלליות כאלה לכל הכלי העולמי, לשנות אותן במקצת.

אני גם הייתי רוצה לשמוע, אולי לא עכשיו, מה ההתרשמות מהסדנאות, מה צריכים להוסיף כדי שתרגישו שאתם משתתפים יותר? מה לעשות כדי לחייב כל עשירייה ועשירייה, להרגיש שאם לא החיבור, לא מגיעים לפתרון, את זה בעצם אני מקווה שירגישו. כי באמת, כמה שקראנו את המאמרים האלה, כמה ששמענו מילים, כל ההגדרות, אבל להרגיש אותם אפשר רק בחיבור.

דיברנו על שני מצבים, ש"איש את רעהו יעזורו", ו"בעזרת ה'". איפה שני הדברים האלה, מה קודם? מה אחר כך? זה מאוד מורגש שגם צריך את העזרה הזאת בתוך הסדנה, שלעבוד עם זה ולעבוד עם זה. איך הדברים האלה מסתדרים?

אין אף פתרון שהוא באמת פתרון אם אין אני בתוך קבוצה, קבוצה קטנה בתוך קבוצה גדולה, קבוצה גדולה בתוך כל האנושות והבורא בִפנים. שמגיעים למשהו בנקודה הזאת. זאת אומרת, כדי להגיע לפתרון אתה צריך לכוון את עצמך לייחוד. זה נקרא בכללות "ישראל, אורתייא, קדוש ברוך הוא", אז אתה מוצא שם את הפתרון. הפתרון בחכמת הקבלה זה שבתוך האיחוד אתה משיג אור וכלי, הקשר ביניהם, זה הפתרון. כל השאלות הן על אי קשר, כשבקשר מתגלה, מתגלה הפתרון. לכן, כל דבר רק לכיוון זה צריכים להביא אותו, לחיבור, ושם תראה עד כמה שכל סדנה כל הזמן דוחפת רק לזה.

מתוך כנס חיבור בצפון 2012