הקבוצה דואגת לכל אחד מהחברים

מתוך כנס ברזיל 2012

עוד יהיו לכם הזדמניות לעשות כאלה שיחות כמה שתרצו, אני רק רציתי להראות לכם עד כמה שזה מועיל, עד כמה שמתחילים להכיר את החברים, את הקבוצה, את החיבור. אתם יכולים לקבוע שיחות כאלה, אבל מראש צריך לקבוע על מה מדברים ובכל מקרה לא לצאת מהנושא.

לדוגמה, יש לי הסכם עם אשתי, מה שהיה אתמול, לא עובר למחר. יכול להיות שאפילו דיברנו בצורה לא כל כך נעימה, לא הסכמנו על משהו, אבל למחרת אין דבר כזה, פשוט כמו שלא היה קיים. זה לא פשוט, זה לא נוח, אבל יש ביננו הסכם. אני נותן את הדוגמה, כדי שכך תעשו בקבוצה.

הכל בא מלמעלה, הבורא משחק איתנו, ואנחנו צריכים להראות לו התנהגות נכונה, בוגרת. אנחנו קובעים נושא, ומגיעים כולם, יכול להיות שאני לא מסכים עם זה, ורבתי עם ההוא, ואיתו אני בכלל לא יכול לשבת, והוא עשה לי כך לפני שבועיים. ואנחנו עכשיו מתיישבים, אמנם לא שוכחים, אבל אנחנו גם לא מחזיקים בחיקנו אבן או סכין. אלא מבינים שזה הטבע, ואנחנו צריכים ללכת למעלה מהטבע.

לכן קובעים נושא, על החיבור, על ההתקדמות, על חשיבות המטרה, על הקבוצה, ובאים ודנים כולם, ולא חשוב באיזו צורה אנחנו נמצאים. אתם רואים שאפשר לקבל הרבה משיחות כאלה בין החברים, אתם לא צריכים אותי, לא צריכים אף אחד, שכולנו שווים. אם אני רוצה לשמוע את החבר, אני לא שומע את החבר דרך כל השטויות שהוא מדבר, כך אני מרגיש שהוא מדבר שטויות, אלא אני מתייחס אליו שזה הבורא מדבר אלי, כי אין עוד מלבדו.

אם אני מתייחס כך בקבוצה, אז אני מתחיל להבין מתוך המילים הכאילו ריקות שלו, ואני מתחיל להרגיש כמה שאני משתנה, כמה שזה עובד עלי. לכן סדנאות כאלה הן חובה, חובה לעשות זאת, אפילו יום יום.

אתם נמצאים כמעט באותן השעות, ואתם יכולים להיות, כל אמריקה הלטינית ממקסיקו ומטה, במקום אחד ולדבֵר כולם. לכולם אותה השפה, פורטוגזית וספרדית זה קרוב מאוד, אתם מבינים זה את זה.

אתם צריכם לקבוע כאלה פגישות ולדבר על העבודה הכללית המשותפת, כל קבוצה בעיר שלה, כל הקבוצות במדינות שלהם, ואחר כך כל המדינות יחד, בהיררכיה, בסולם. תעשו את המערכת הזאת, תתחילו לבנות אותה כממשלה רוחנית של היבשת הגדולה הזאת. תבורכו.

יש לנו שאלה מאוד פשוטה, עד כמה אנחנו תלויים זה בזה? חבר בחבר, חבר בקבוצה, קבוצה בחבר, קבוצה בקבוצה, כל בני ברוך בכל העולם זה בזה, נשים בגברים, גברים בנשים, עד כמה שיש תלות בינינו. וסיכום קצר מכל קבוצה וקבוצה. רבע שעה. התלות הדדית בין כולם לכולם, עד כמה אני תלוי בכולם.

שאלה אחרונה, איך הקבוצה חייבת לדאוג לכל חבר וחבר? מה הקבוצה חייבת כלפי כל אחד, צריכה לדאוג לכל אחד, עד שהיא מסוגלת להשפיע לכל אחד ואחד? באילו גבולות יש לה רשות להשפיע על כל אחד? לחייב את האדם, לעזור לו, לנענע אותו, לטפל בו. יכול להיות שהוא נמצא בחוסר הכרה רוחנית, יכול להיות כמו חולה, יכול להיות שאין לו כוח, איבד רצון, תקווה, יכול להיות לגמרי שהוא כאילו נגד. איך חברה צריכה לדאוג לכל דבר שקורה לאדם, כולל הבעיות שלו במשפחה, בחיים, בבריאות, בכל דבר. עד כמה שחברה יכולה להיכנס לחיים הפרטיים, הגשמיים, ולחיים הרוחניים של האדם.

אני שמח מאוד שאתם נכנסים יותר ויותר עמוק לתוך הבירורים ומרגישים עד כמה שיש כאן המון דברים ויש הרבה בירורים, יש הרבה מה לברר. וכל הבירורים האלה כך אנחנו צריכים לברר. לכן בואו נסכם שלפחות פעם בשבוע, בזמן ישיבת חברים שאנחנו עושים בכל הכלי העולמי, אנחנו נמצאים יחד כולנו, דרך האינטרנט, אחרי הכנס באמריקה ונעשה כאלה סדנאות שבהן נברר את השאלות בכל הכלי העולמי. השאלות שאתם תשלחו אלינו, שאני אבדוק אותן, אקח מהן את אלה השייכוֹת להפעלת הקבוצה, למשיכת המאור המחזיר למוטב, הטובות להתקדמות הדרגתית כל פעם וכך נתקדם.