הפתרון לחיבור

את התיקון אפשר להשיג רק בתוך הקבוצה.

מתוך כנס של ארגון בני ברוך  בניו ג'רזי מאי 2012

אנחנו צריכים לשמור על החיבור ולכן כל הזמן אני צריך להסתכל מה עושה הקבוצה, בצורה כזאת אני מנטרל את האגו שלי. הם יושבים, אני יושב. הם מתעסקים במשהו, אני מתעסק. כמו ילד קטן שלוקח דוגמה מהגדולים, בלי שכל. בצורה כזאת נצליח.

כותב בעל הסולם, "שמח אני שנבראתי בדור שכזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת"[1], את חכמת הקבלה, שעל ידה אפשר להגיע לגמר התיקון, ואם היא התפרסמה, אז יש יכולת לכל אחד להגיע לזה, לגמר התיקון של הנשמה שלו, להיכנס לעולם הנצחי והשלם. זה מה שאנחנו רוצים לעשות אתכם. בואו נדבר על גדלות המצב שלנו. שקיבלנו מתנה גדולה מלמעלה, שנתנו לנו הזדמנות, שאנחנו הנבחרים מהאנושות, גם כדי להתקדם לבורא שבחר בנו, בכל אחד ואחד, וגם שאנחנו צריכים לעזור לכל האנושות להגיע אליו. בואו נדון בזה. כדי שתגדל לנו אותה הרגשה המשותפת באמצע בינינו.

כותב בעל הסולם, "שמח אני שנבראתי בדור שכזה, שמותר לפרסם את חכמת הקבלה", שזה סימן שכולם יכולים להגיע לגמר התיקון, ואנחנו קיבלנו התעוררות לזה. עד כמה שאנחנו צריכים להודות לבורא, להיות גאים בזה שקיבלנו הזדמנות הזאת.

גדלות המטרה מצביעה בעצם על גדלות האנשים שנבחרו כדי להשיג אותה. לכן, כל אחד ואחד כאן נבחר מתוך מאות מיליונים של האנושות. עד כמה שאנחנו צריכים להיות גאים בזה, מודים לבורא, מסתכלים בחשיבות על החברים, על החברות, הם כולם הנבחרים מכל האנושות, שנתנו לנו הזדמנות להתקרב לבורא. הבורא רוצה שדווקא אנחנו נגיע אליו, הוא רוצה להתגלות לנו. כמה שזה צריך להיות דבר גדול ולמלא אותנו בשמחה ובחשיבות.

מי שלמד את מאמרי הרב"ש זוכר את המאמר "סדר ישיבת החברה", שמדברים על גדלות המטרה, על גדלות החברה, גדלות החברים, על זה אנחנו צריכים לדבר. זה נותן לנו כוח התקדמות, חשיבות, הערכה של כל אחד את השני, שיסתכל הוא יראה בו מיוחד, איש מיוחד, כי הבורא רוצה בו.

אבל נתן לנו בזה רק הזדמנות לגלות אותו, לממש את ההזדמנות אפשר רק בחיבור בקבוצה. איך אני מתכוון מכאן והלאה לממש זאת? שוב. הבורא בחר בנו, בכל אחד מאיתנו, במאות אלפי אנשים שנמצאים עכשיו יחד איתנו בכל העולם, בחברים ובחברות שלנו, אבל נתן לנו בזה רק הזדמנות לגלות אותו, להתקרב אליו, להידבק, או שאנחנו ניתן לו מקום למלא אותנו. המימוש הוא בחיבור בינינו, איך מרגע זה והלאה אני מתכוון לממש את זה? תייעצו לעצמכם ולחברים. כך אולי אנחנו "איש לרעהו יעזורו"[2] בעצות האלה איך להתקדם לחיבור בינינו, כדי לגלות שם את הבורא ולממש את ההזדמנות שהוא נתן לנו.

בלי קבוצה אי אפשר להשיג את המטרה, כי המטרה מושגת בחיבור בינינו, באמצע, במרכז של הקבוצה, שם מתגלה הבורא, בתוך הרצון שלנו דלהשפיע המתוקן שנקרא "נשמה". ואם את כל זאת אני משיג רק בקבוצה, איך אני מתכוון להמשיך הלאה את דרכי, מהיום ועד גמר התיקון? בפועל.

[1] כתבי בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

[2] "איש את-רעהו, יעזרו" (ישעיהו מ"א ו')