ההבדל בין חיסרון להשתוקקות

חברים, נעשה משהו יותר קל. כלי לקבל תענוג הוא השתוקקות.

מה ההבדל בין חיסרון להשתוקקות? כלי לקבל תענוג או לגלות מה שאנחנו רוצים ברוחניות הוא לא סתם חיסרון, הוא השתוקקות. מה זו השתוקקות? איך אני מגלה אותו, איך אני מוצא אותו, קונה אותו, משיג אותו?

כלי למילוי נקרא "השתוקקות". מה ההבדל בין רצון, חיסרון, להשתוקקות? איפה אני משיג את ההשתוקקות? הבורא ברא רצון לקבל על מנת לקבל, בצורה רעה, על מנת לקבל, יצר רע, איך אני משיג השתוקקות? לא רצון סתם, אלא השתוקקות לרוחניות, שאז היא מתגלה.

איזה קשר יש בין רצון, חיסרון, ייסורים והשתוקקות? רצון, חיסרון, ייסורים והשתוקקות. איך אני מגיע להשתוקקות על ידי כל הגורמים האלה? רצון, חיסרון, ייסורים, איך על ידם אני מגיע להשתוקקות?

כתוב "יגעתי ומצאתי"[1]. זאת אומרת שצריכים להתייגע ואחרי שמתייגעים, אז מגלים. אז מתגלה. השאלה, במה בדיוק מתייגעים? לאיזו מידה צריכה להגיע היגיעה, צריכה להגיע יגיעה לאיזו מידה, כדי שתתגלה בה מציאה? איך לקשור את זה עם הרצון וההשתוקקות והיגיעה, כדי להגיע למציאה? "יגעתי ומצאתי".

אני ממליץ לקבל תשובה מהחיבור ולא מהשכל.

אומרים שבקשר בינינו אנחנו יכולים לברר את כל הדרגות הרוחניות, מעכשיו ועד גמר התיקון. שכל עוד שאנחנו לא גומרים את כל סולם המדרגות, אז המציאות הזאת, המדומה, לא מסתלקת מאיתנו. החברה, החברים, כל מה שאנחנו מרגישים, כאן ועכשיו על פני כדור הארץ, כל הדברים האלה, נמשכים עד שאנחנו גומרים את כל התיקונים שלנו בפסגת סולם המדרגות, בעולם אין סוף. לָמה? מפני שכל הבירורים יכולים להיות אך ורק בתוך החברה, ביחסים בינינו.

ביחסים בינינו אנחנו יכולים לברר את דרגת להשפיע על מנת להשפיע, שכבר אחרי המחסום, בלשמה, וגם לקבל על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא "דרגת בינה", "דרגת יראה", "צדיק אינו גמור". דרגת לקבל על מנת להשפיע זו "דרגת האהבה", "דרגת צדיק גמור", "דרגת כתר". איך אנחנו מבררים את שתי הדרגות האלה בחברה? נניח שאתם כבר צדיקים, לפחות לא גמורים. איך אנחנו יכולים לברר את הדרגות האלה בינינו?

אנחנו כבר שם, אחרי המחסום. ואז, איך אנחנו מבררים את שתי הדרגות האלה, להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע, ביחסים בין החברים? תארו לעצמכם איזו עוצמת קשר ואיזה כלי יש בנו, שאנחנו בינינו יכולים לברר את כל המדרגות הרוחניות. כי מה זה "מלכות דאצילות", "זעיר אנפין דאצילות", "אבא ואמא"? זה הכול קשר בינינו. ?

[1] "אמר רבי יצחק: אם יאמר לך אדם 'יגעתי ולא מצאתי' – אל תאמן; 'לא יגעתי ומצאתי'; אל תאמן; 'יגעתי ומצאתי' – תאמן" (בבלי, סדר מועד, מסכת מגילה, ו', ב')

מתוך כנס חיבור בצפון 2012