הדרך אל הנצח

זמן הוא האשליה הגדולה של העולם הזה. המקובלים הגדולים התעלו מעבר למהירות האור, למימד בו מושג הזמן לא קיים כלל. הם מתארים עולם עליון, מעל מגבלות של זמן, תנועה, או מקום. עולם של חיים נצחיים שלא תלוי בקיומו של הגוף הפיסי. לפי חכמת הקבלה מטרת ההתפתחות האנושית היא לעבור ממציאות העולם הזה אל המציאות העליונה. המעבר אל עולם נצחי זה אפשרי על ידי תהליך שנקרא "תיקון".

כוחות הבריאה

לאן מועדות פנינו? מהי תכלית החיים? האם יש חיים לאחר מות הגוף הפיסי? שאלות עמוקות ומהותיות אלו מנקרות בראשו של אדם מדי פעם, אך בהעדר תשובות מספקות הן נדחקות הצידה. בכדי לחדור אל עומק החיים ומשמעותם, ולקבל תשובות לשאלות הגדולות הללו, צריך להכיר את הכוחות שמנהלים אותנו ואת היקום כולו. בזה עוסקת קבוצת "בני ברוך", הלומדת את חכמת הקבלה.

המקובלים הגדולים הצליחו לחדור מעבר לגבול התפיסה המדעית ולחקור את המציאות משורשה. בכתבים שהשאירו עבורנו הם מסבירים שהכול מתחיל מכוח אחד ויחיד, מקור כל הבריאה, הנקרא "האור העליון". כוח זה הוא כוח של אהבה והשפעה (מלשון הענקת שפע). האור העליון יצר את מה שנקרא "כלי", או "הרצון לקבל". ולמעשה אלו הם שני הכוחות שפועלים במציאות, אור וכלי, רצון להשפיע ורצון לקבל.

כוח הטוב וכוח הרע

שני הכוחות האלה מנוגדים לחלוטין בטבעם. הרצון לקבל לעצמנו, שהוא הכוח השלילי, רוצה רק לנצל את הבריות לטובתו וליהנות על חשבון כולם. כוח אגואיסטי זה גורם לפרוד וריחוק בקרב האנושות והוא שורש כל הצרות שאנו חווים כיום. לעומתו, האור העליון, הכוח החיובי, כולו אהבה והשפעה טהורה.

בכדי לעלות אל העולם הנשגב, הנצחי, עלינו להכיר בכך שפועל בנו רק הכוח השלילי, הרצון לקבל לעצמנו. המציאות של ימינו דוחפת אותנו להיווכח שאי אפשר להמשיך להתקיים כך, במאבקי אגו בלתי פוסקים, כשכל אחד חושב רק על עצמו. יחס אגואיסטי זה מוביל אותנו להרס ואבדון. חכמת הקבלה מלמדת כיצד להוסיף לחיינו את הכוח החיובי, כוח ההשפעה והאהבה, שיכול לאזן את הכוח השלילי שבנו. בקבוצת "בני ברוך" התלמידים מתרגלים דרכי התקשרות מיוחדים ביניהם בכדי לרכוש את הכוח הזה. כוח חיובי זה נקרא גם "המאור המחזיר למוטב", מכיוון שהוא משנה ומתקן את הטבע האגואיסטי שלנו, ואנחנו מתחילים ליהנות לא מניצול האחרים אלא מנתינה ואהבת הזולת.

התיקון

לפי חכמת הקבלה תהליך המעבר מקבלה אגואיסטית להשפעה לזולת, משנאה לאהבה, נקרא "תיקון", "חזרה בתשובה", או "קיום תורה ומצוות". זה תהליך הדרגתי של תיקון הרצונות שלנו. במקום להשתמש בהם כדי לנצל את הזולת אנחנו מכוונים אותם לטובת הבריות. תלמידי "בני ברוך" מעידים שהרצונות המתוקנים מתחילים לקלוט תופעות מהעולם העליון, בעוד שהרצונות שעדיין לא תוקנו ממשיכים לחוות את העולם הזה. אם במהלך החיים מתקנים את כל הרצונות אין צורך לשוב אל העולם הגשמי לאחר מות הגוף, והאדם מתמזג עם הנצח.