הגיע הזמן לאהבה אמתית

כולנו רוצים להיות אהובים. מגיל אפס ועד יומנו האחרון אנו עושים את הכל כדי שיאהבו אותנו אפילו אם איננו מודעים לכך. המקובלים מעמותת בני ברוך מספרים לנו מדוע כך הוא הדבר וכיצד הצורך הזה נובע ישירות משורש עליון בעולם הרוחני.

המקובלים מסבירים לנו שהצורך שלנו להיות אהובים על ידי כולם וכל הזמן נובע מהעובדה שנבראנו כנשמה אחת ויחידה על ידי הבורא, הכוח העליון ששולט במציאות ואין עוד מלבדו. הנשמה האחת שנבראה הייתה דבוקה בקשרי אהבה חלוטה עם בוראה עד שקרה תהליך הקרוי "שבירה". בתהליך זה נשברה נשמת אדם הראשון שנברא בשלמות על ידי הבורא לרסיסים. כל אחד מבני האדם שקיימים בעולם נושא רסיס או חלקי רסיס מאותה נשמה אחת שנבראה.

מטרת החיים של כל אחד ואחת מאתנו היא לשוב ולהידבק בשורשנו העליון ושם להתאחד ולהתחבר שוב לנשמה אחת. כך נבראנו וכך נשוב להיות. אלו דברים שמוזכרים בכל ספרי הקבלה עתיקת היומין ולפי עמותת המקובלים בני ברוך, בימינו העולם כבר מוכן לשוב ולהתאחד על מנת לחזור לנשמתנו האחת. לפי כמות ואיכות המשברים שאנו רואים במציאות הנגלית לעינינו, כבר ברור לכל כי יש צור בשינוי ומעבר לדרך חיים חדשה, דרך של אהבה ואכפתיות בין בני אדם.

הדרך להגיע לאותה נשמה אחת ולהתאחד שוב עם הבורא בשלמות ובאהבה היא להתנסות בכך במציאות שלפנינו. אם נתמיד ונרצה לגלות אהבה איש כלפי רעהו ונשתדל בכל כוחנו לעשות זאת נוכל להרגיש את שורשנו העליון ולהתחבר לנשמה האחת שמשותפת לכולנו. הקבלה מלמדת כי חיבור יכול להיות בין אנשים שאוהבים זה את זה ובו מתגלה הבורא, כוח האהבה העליון. מטרת החיים של כולנו היא להתחבר על מנת לגלות את אותו הכוח ולשוב ולהתאחד עמו באהבה חלוטה.

הרצון שלנו להיות אהובים מגיע משורש עליון כפי שהזכרנו ובנוסף, קיים בנו רצון עז גם לאהוב. להרגיש אכפתיות ואמפטיה כלפי הזולת. מפני שמי שברא אותנו הוא הבורא בכבודו ובעצמו, הלוא הוא כוח של אהבה חלוטה וטהורה, גם בנו יש את הרצון לאהוב. במעשה הבריאה הבורא הטביע בנו את חותמו ומשום כך אנו חשים את הצורך לאהוב כתכונה פנימית שפועלת בתוך הנשמה שלנו.

לאהוב באמת פירושו לבחור באהבה באופן חופשי ולא להיוולד מתוכנתים לאהוב. על מנת לאפשר לנו לבחור באהבה על פני כל השאר, ברא אותנו הבורא בדיוק רב ובמחשבה רבה באופן שנוכל לאהוב בבחירה חופשית בלבד. איך הוא עשה זאת? המקובלים מספרים לנו כי רסיס הנשמה שטמון בכל אחד ואחת מאתנו מוסתר היטב בתוך מסה מכובדת של אגו. האגו שאנו מכירים, זה שרוצה לבלוע את כל העולם לעצמו בלבד ללא התחשבות באף אחד ואם אפשר אז על חשבון הזולת. ככל שהרצון שלנו לאהוב גדל, כך גם אותו האגו גדל בנו. התוצאה היא שני כוחות שווים שפועלים באדם על פניהם הוא יכול לבצע בחירה חופשית ולהתאמץ למען האהבה.

עמותת בני ברוך שמה לה למטרה לממש את מטרת החיים ולאהוב איש את רעהו על מנת להידמות ולשוב לשורש העליון, הבורא. הם עוסקים בחכמה יום וליל ומזמינים את כל מי שחפץ לגלות אהבה אמתית להצטרף ולגלות מהו אושר אמתי.