הבחנות נכונות בתפיסת המציאות. שיעור בני ברוך 21.12.2009

מתוך שיעור של בני ברוך: הזוהר מדבר כלפי הנשמה בלבד – על מה שקורה בצורה מעשית בתוך החומר שלנו, בתוך הרצון

כשאנו מתחילים לקרוא את הזוהר, עלינו לכוון את עצמנו למה שהזוהר רוצה לכוון אותנו, כדי לזרום בזרימת החומר שהכינו עבורנו הגדולים – בעלי הזוהר

שתי תפילות להדמות לבורא הן "תפילה לעני", שהיא תפילה מתוך הרצון, ו"שער הדמעות", שהיא תפילה מתוך ההרגשה)דמעות מלשון להדמות(

"צדיק" הוא זה שמבקש להצדיק את הבורא ולכן מבקש לגלות את מעשי הבורא

אם מכוונים את אותו חלק הרצון החופשי שבאדם בצורה הנכונה, הוא נקרא "אדם"

הזוהר פועל על האדם, אפילו מבלי שהוא מבין מה קורה

זמן, תנועה ומקום,הם דברים דמיוניים הקיימים בשכלנו בלבד, ואילו אני קורא להם "מציאות"

עלינו להעלות את רמת תפיסתנו להבחנות הנכונות: שיש רצון ובו מתעוררות רשימות, ואני חוקר את הרשימות הללו

כל הזוהר מכוון רק לתפיסת המציאות, וההכנה הזו הכרחית לגילוי המציאות

הזוהר עוסק רק בחומר, ובצורה מלובשת בחומר. העובדה שיש לנו אפשרות להתבלבל היא בכוונה תחילה, כדי שנתייגע ונגביל את עצמנו, וכתוצאה מכך יפתח בפנינו הזוהר

איננו קוראים את האותיות אלא סביב האותיות. אמנם שאנו עצמנו זה חומר האותיות, אך כאשר אנו עולים לעולם אצילות, איננו מגלים את האותיות שלנו, אלא את מה שסביבן – את אור החכמה, את האור הלבן