גילוי כח ההשפעה ההדדי

אנחנו עושים חיבור פנימי בינינו ומקווים להשיג מתוך החיבור בינינו כוח שנעלם בינינו.

החיבור הזה, שיתגלה ככוח השפעה הדדית, אהבה הדדית, שיחבר את כולנו יחד, מזה אנחנו מתחילים את ישיבת החברים. כמו שכותב רב"ש שקודם כל אנחנו צריכים לדבר בשבח הקבוצה. כל שליטת האדם על הגורל זה לא בכוחותיו עצמו, כי הוא רק רצון לקבל, אלא רק על ידי הסביבה שהוא מכין לעצמו.

איזו סביבה אנחנו צריכים שהיא תשפיע עלינו כך שתביא אותנו להשתוות עם הבורא? בואו נדבר על זה. לא רק לחשוב על החברה הקטנה שלנו, אלא על כל הקבוצות ועל כל היחידים, החברים, שיושבים עכשיו איתנו יחד בכל מקום בעולם. איזו סביבה אנחנו צריכים כדי שהיא תשפיע על כל אחד להשיג את הבורא, את כוח ההשפעה והאהבה?

האדם כל הזמן נמצא בהתפתחות הרשימות האגואיסטיות שלו. ואם לא העזרה מהסביבה, מהקבוצה, לא יידע איך לעבד נכון את הרשימות. איך הקבוצה חייבת לעזור לכל אחד לעבד נכון את המצבים שהוא עובר בצורה פרטית? איך חייבת הקבוצה להתייחס לכל אחד, לתמוך בכל אחד? איך לבנות את הסביבה שכל הזמן תעזור לאדם, תלווה אותו למטרה הנכונה, תכוון אותו שהוא לא יברח על ידי המחשבות והרצונות שמתעוררים בו לכל יתר הכיוונים? שרק הקבוצה יכולה לכוון אותו מכל 360 מעלות, למטרה. איך היא חייבת לפעול על האדם בצורה פרקטית?

אנחנו יכולים להרגיש רק לפי התכונות שלנו. אני יכול להבין את האדם אם בי קיימות אותן התכונות שבו. לפעמים אנחנו לא מבינים את השני ואחר כך, כשמשתנים, מתחילים להבין. זאת אומרת, הכל אפשר להרגיש רק עם מה שאתה כלול ממנו. מה שאין בי אני לא יכול להרגיש מבחוץ, זה נקרא "חוק השתוות הצורה". הבורא הוא השפעה ואהבה ואנחנו הפוכים ולכן לא מרגישים אותו. כדי לדעת מה זה השפעה ואהבה הוא נתן לנו אפשרות להשתפר בסביבה, בקבוצה, ואז על ידי זה אני יכול לרכוש תכונות של השפעה ואהבה, ואז להרגיש אותו. זאת אומרת, קבוצה היא אותו המכשיר שעל ידו אני רוכש אותן התכונות שעוזרות לי להרגיש את הבורא. איך?

תעזרו אחד לשני להבין את מה שנאמר עכשיו ואחר כך לדון בזה.

המקובלים מדמים את המצב שלנו לספינה קטנה שכל אחד יושב במקום שלו וצריך לעבוד עם המשוט כדי להגיע למטרה, וגם צריכים לשמור על דפנות הספינה שלא יכנסו משם מים. מים מבחוץ זה כמו מחשבות זרות, רצונות זרים, זרים למטרה, שיכולים להטביע אותנו בתוך מעמקי הים. אז אנחנו צריכים לעבוד גם על שמירת הדופן, שאם יהיה איזה חור ממחשבות זרות לחיבור, אז דופן הזו נפגעת, כי דופן הסביבה זה מחשבות שמחברות אותנו יחד, כמו בכלי אחד. וגם אנחנו צריכים לעבוד עם המשוטים כדי להתקדם למטרה. איך אנחנו יכולים כך לעבוד יחד בקבוצה, גם בקבוצה קטנה וגם בקבוצה עולמית, כדי להגיע בטוח למה שאנחנו רוצים?

עברנו עכשיו כמה דיונים על המצב בקבוצה, על החיבור בינינו, בְמה שזה צריך לסייע לנו להגיע למטרה.