אנחנו מגיעים לערבות בקבוצות כדי להיות דוגמא לכל האנושות

השוויון לא קיים, בטבע אין דבר כזה. כדי שיהיו חיים, שכל דבר יוצא, נכנס, אז צריך להיות הפרש פוטנציאלי ביניהם. אז מה זה נקרא שוויון?

זה לא חשוב אם מבינים את השפה או לא מבינים. היו לנו כאלה מקרים שאנשים ישבו לשולחן ולא הבינו את השפה שדברו בה אחרים ובלי תרגום, זה ממש מעניין, אבל זה לא מוריד בכלום מהתפעלות ומהתרגשות. זה לא עובד דרך השכל, זה עובד דרך התדירות של האור שפועל מבפנים, דרך אילו חושים וויברציות שלא נכנסים עם גלי הקול.

תנסו להיות קצת יותר מנותקים אפילו ממה שמדברים, זאת אומרת זה לא כל כך חשוב מה שאומר החבר. אני לא אומר את זה לזלזול, אלא שהעיקר זה בפנים, את הנשמה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, את זה אנחנו צריכים להרגיש, עם זה אנחנו צריכים להתחבר.

ובכן, הערבות זה החוק הכללי של הטבע, שהטבע שלנו כולו שבור ולאט לאט, בהדרגה באבולוציה שלו, מגיע לאיחוד. בתקופה אחת מההתפתחות זה נעשה בצורה הכרחית מצד הטבע, על הדומם, צומח, חי ואדם, ומהתקופה השנייה הלחץ הזה כבר גובר ואין התפתחות המובנת מאליה, אלא נדרשת הסכמה של האדם. והיא מתבטאת בכך שהאדם בעצמו מבין, בעצמו דורש שהתפתחות הזאת תקרה. אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה הזאת.

איך אנחנו נממש זאת בקבוצה כדי להראות אחר כך לכל האנושות? תדברו על כך.

הקבוצה שלנו, כל קבוצה, והקבוצה העולמית הגדולה צריכה להיות, כמו שכותב בעל הסולם, כדוגמא לכל האנושות לערבות, לחיבור שאליו צריכים להגיע.

 

חברים יקרים, למה נדרש מאיתנו להיות בערבות זה לזה? זה הכל.

למה נדרש מאיתנו להגיע לערבות?

אני מצטער שאני מפסיק אתכם, זה מאוד טוב, אבל אני רוצה שאנחנו נעבור כמה שיותר נקודות אחיזה. וחוץ מזה, אני מתחשב גם בקבוצות בעולם.

למה להגיע לערבות הדדית זה להגיע לבורא?

למה להתחבק עם הקבוצה, להידבק בקבוצה, זה להתחבק ולהידבק בבורא? זה נראה לגמרי משהו שונה. למה זה כך? אני נותן רמז, מה זה הקבוצה, מה זה מושג הקבוצה שבעצם קבוצה או בורא הם אותו הדבר. למה להגיע לערבות הדדית זה כמו להגיע לבורא?

כשאנחנו מדברים בינינו סביב השולחן, כל אחד רואה את האחרים לפעמים למעלה מהם, לפעמים הוא רואה את עצמו למעלה מהם, ולפעמים רואה אותם בשווה. מהי ההסתכלות הנכונה? שהם יותר גבוהים, או שאני יותר גבוה, או שאנחנו שווים, או הכל יחד. אבל איך יכול להיות דבר כזה? עם מישהו גבוה יותר אני לא יכול להתחבר, עם מישהו נמוך יותר אני גם לא יכול להתחבר, רק עם מי ששווה לי. אבל יש גם כל מיני מצבים, מגבוה אני יכול לקבל, למי שנמוך אני יכול לתת, ואנחנו כולנו לא שווים בשום דבר. אז איך אנחנו צריכים להתייחס זה לזה כדי להגיע לערבות?

הערה קטנה, אם אחד גבוה והשני נמוך, אז יכול להיות ביניהם קשר, כי מהגבוה זורם לנמוך, או מהקבוצה לאדם או מהאדם לקבוצה. אם הם שווים, אז אין ביניהם קשר, אף אחד לא יכול לתת לשני, לזרום לשני, אין מה. צריך להיות באחד פלוס ובשני מינוס כדי שיהיה קשר. לכן שוויון לא קיים בטבע, אלא מתוך זה שפעם האחד קיים יותר מהשני, ופעם השני קיים יותר מהראשון, או בבת אחת באילו הבחנות האחד יותר גבוה ובאילו הבחנות השני יותר גבוה, ומגיעים להשלמה.

מתוך כנס ONE בניו ג'רזי מאי 2012