איך מגיעים לביטול כלפי המדרגה עליונה

איך הקבוצה, איך אח"פ דעליון אז פועל עלינו, איך צריך לפעול על כל אדם ואדם, כדי לעורר אותו נכון להידבק אליו, כדי לעלות כל חבר וחבר? איך הקבוצה אם כך צריכה להתייחס לכל חבר וחבר? שהיא נניח אח"פ דעליון ואנחנו כך מרגישים כלפי כל אחד ואחד, איך אנחנו צריכים להציג את עצמנו?

לא להיזכר במה שכתוב במאמרים שקראנו, שמענו, רב"ש, בעל הסולם, רב, לא חשוב, יש לנו רק מה שנמצא, אדם וכנגדו קבוצה שהוא מזלזל בה, איך לעזור לאדם מצד הקבוצה להתקרב ולהידבק? איך אח"פ דעליון צריך להשפיע על התחתונים? אנחנו רואים מכאן שהכל בידיים שלנו, גם אח"פ דעליון בידיים שלנו וגם התחתון בידיים שלנו. איך אנחנו צריכים להשתמש בשניהם? בבקשה.

אם הקבוצה זה אח"פ דעליון, זאת אומרת זה הבורא כלפי האדם, או לא?

אז איך אנחנו, שבקבוצה יכולים להגיע למצב שאנחנו קובעים את הכל? לא מצבים הבאים מאיזה מקום לפי איזו תוכנית הבריאה, לפי אילו רשימות, אלא שאנחנו קובעים את הכל. איפה כאן הכוח העליון שמשם באים כל המצבים? איך זה מתחבר?

אנחנו אומרים כך, האדם בתפיסת המציאות שלו מחולק לשניים, אני ומה שמחוצה לי. מה שמחוצה לי מחולק לשניים, כל המציאות והקבוצה. הקבוצה היא אותו חלק מהמציאות שהוא כמוני, מחובר או קצת מרוחק אבל יש לו אותה מטרה, יש לו, לגוף הזה אותם הערכים. אם הקבוצה נראית לי ככה סתם, זה שום דבר. אם היא נראית בעיניי שפלה אז כאן דווקא מקום העבודה, כאן אני יכול להבין שזה האח"פ דעליון שנמצא בי, לפַני, ואז על ידי זה שאני עובד כדי להעריך את האח"פ דעליון, להידבק אליו, על ידי זה אני נדבק במצב הבא שלי. כי אם אני נדבק בקבוצה, בזה אני עולה למדרגה הבאה שלי.

אז יש כאן כמה שאלות. שאלה ראשונה, אם אח"פ דעליון זה המצב הבא שלי, זה הבורא, או שזה עדיין לא בדיוק הבורא, אלא זה רק מצבים, מדרגות עליונות, אבל מדרגה עליונה תמיד כלפי מדרגה תחתונה היא הבורא. אז אני שואל כך, באיזה מצב ביני לבין הקבוצה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו קובעים את כל דרכי ההתקדמות? שזה לא יבוא על ידי אילו רשימות ופתאום זה יקרה, אלא שאנחנו קובעים את הגורל שלנו, הצעדים שאנחנו נתקדם, פעולות שנצטרך לעשות, הכל אנחנו. זאת השאלה.

סדנה 21.09.12 – הרב ד"ר מיכאל לייטמן