תגובות כבויות להודעה זו

גילוי המצב הנכון בתוך הכלי

בעולם שלנו אנחנו רואים שיש עבודה, שאני מתייגע ועבור העבודה אני מקבל שכר כדי להשיג איזו מטרה.

יש עבודה, יש שכר ומטרה. נניח אני רוצה לקנות רכב, אז אני הולך לעבוד, מקבל שכר, משלם עבור רכב ומשיג את המטרה הזאת שיש לי עכשיו לקנות את הרכב. איך ברוחניות העבודה, השכר והמטרה קשורים? אני מבקש לתת תשובות רגשיות ולא שכלתניות, מהרגש ולא מהשכל, איך שאתם מרגישים. מה הקשר בין עבודה, שכר ומטרה? אלה לא חיים קשים אם אתם תתחילו לחטט בלב ובחיבור, בלב אחד, שם נמצאות כל התשובות.

בזמן שהחבר מדבר, אני רוצה להתכלל בו ולקבל את הדברים שלו כנכונים במאה אחוז, זה לא חשוב מה הוא אומר. לא שלא חשוב שאני לא שומע, אלא אני שומע מה שהוא אומר ואני לא עושה עליו שום ביקורת, אני נכלל במילים שלו כאילו שזאת תורת א-לוהים. בשבילנו הסדנה היא כאמצעי לחיבור, כי אני כאן מבטל את עצמי כלפי הדעה שלו, כלפי הרגשה שלו ומקבל את הלב ואת הנפש שלו, את השכל שלו, את כל מה שהוא, ללא ביקורת, ללא בירור. כך אנחנו צריכים לשמוע אחד את השני, ולא לחכות עד שהוא יגמור לדבר, או שנראה לי שזה קצת ככה ואולי אחרת. צריכים להתכלל בכל אחד ואחד רק בלמעלה מכל הספקות.

אז אנחנו דיברנו על עבודה, שכר והמטרה. אנחנו צריכים גם לבדוק את עצמנו אחרי ששומעים את החברים, האם אני מסכים עם כולם? האם יש לנו דעה אחת? אם לא, סימן שאנחנו לא מחוברים, כי אם היינו מחוברים, היינו מגלים ממש "איש אחד בלב אחד". אז לא נורא שמרגישים שיש הבדל, אבל בכל זאת בשבילנו זו בדיקה.

עכשיו שאלה אחרת. אם אנחנו מדברים על עבודה שכר ומטרה, השאלה היא פשוטה, מאיפה יש לי ביטחון שהבורא ישלם לי? כמו שכתוב "ויהיה נאמן עליך בעל מלאכתך שישלם שכר פעולותיך"[1]. מאיפה אני בטוח שעל יגיעה שלי יבוא שכר, תשלום, השגת המטרה, שאני אקבל משהו תמורת היגיעה, מאיפה הביטחון הזה?

בדרך כלל כשאני רואה בחיים איזו מטרה, היא נותנת לי חומר דלק. ככל שהמטרה היא יותר חשובה, כך יש לי מרץ יותר גדול להשיג אותה. "יותר חשובה לי", זאת אומרת שיכול להיות שהיא לא חשובה למישהו אחר, אבל לי היא חשובה כל כך שאני משקיע בה את הכל. "טוב לי מותי מחיי"[2] אם אני לא משיג אותה. זאת אומרת, היגיעה שאני יכול לתת והמטרה תלויות זו בזו. איך אני קושר את המטרה האמיתית אליי כך שתהיה לי יגיעה, את הכוח להשיג אותה?

צריכים לדאוג לכך שלכל חבר יהיה מקום להתבטא, לעודד כל אחד ואחד. יש כאלה שהם שתקנים, תעזרו להם, תנו זמן לכל אחד.

הבורא מתגלה באהבת הזולת, או בכוח השפעה, זה היינו הך. כמו שאנחנו יושבים עכשיו, אנחנו יכולים להבין איך מגיעים לאהבת הזולת שבתוכה נגלה את הבורא? בוא נברר את זה פשוט כמו שעכשיו יושבים, איך מגיעים לאהבת הזולת? צריכים לדון סוף סוף איך אנחנו עושים זאת בלי מה שכתוב בכל הספרים. איך אנחנו יכולים להגיע לאהבת הזולת בה אנחנו נגלה את העולם הרוחני?

[1] "ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך" (מסכת אבות, ב' יט')

[2] "טוב מותי מחיי" (יונה ד', ג')

מתוך כנס חיבור בצפון 2012

תגובות סגורות .