מנהגי היהדות

כבר עברנו את פרעה?

כל מנהגי היהדות, המצוות וההלכות שבה, נגזרו ממצבים רוחניים שהאדם עובר ותיקונים שהוא עושה על האגו שלו, והם נועדו למשמש כסמל ותזכורת לתהליכים אלה. פרעה הוא לא רק מלך מצרי שהתאכזר לעם העברי, ומשה הוא לא רק מנהיג מגמגם שהוציא את העם ממצריים ושבר את לוחות הברית. על המאבק הנצחי שלנו...

המשך לקרוא