זמן רוחני

מושג הזמן הרוחני

הזמן הרוחני מגדיר מחדש את כל מושג הזמן המוכר לנו. אבירם שדה, עמותת בני ברוך יצא לבדוק מהו הזמן הרוחני והאם הוא יסתיים מתישהו.  אם נסתכל במילון אבן שושן נוכל למצוא הגדרה פשוטה יחסית למושג זמן: "הימשכות רצופה של המציאות מן העבר אל העתיד". אולם תפיסת הזמן אינה פשוטה כל...

המשך לקרוא