תגובות כבויות להודעה זו

מנהגי חנוכה בפירוש הקבלה

מה מסמלים כל אחד ממנהגי חנוכה ברוחניות? שאלנו את חברי בני ברוך, לומדי חוכמת הקבלה, מה מסמלים המנהגים ברוחניות ואלה התשובות שקבלנו… עוד משהו לספר בזמן שאוכלים סופגניות? או פתח לשינוי אמיתי בחיים?

הדלקת נרות

מסמלת את הדלקת הנר בלב שלנו, שמשמעותה  לעורר את הנקודה הפנימית, הנר שרוצה אור.

אור זו תכונה של השפעה פשוט ונפלא

בני ברוך מסבירים שאור זה סמל לתכונת הנתינה של הכוח העליון. אם רוצים "להדליק את האור" צריך רק לרצות להיות דומים לו, ואז הוא מדליק את הנר שבליבנו.

שמונה קנים בחנוכייה, מבינה ועד מלכות

על פי חוכמת הקבלה הנשמה של האדם מכילה עשרה חלקים ששמם עשר ספירות. הרצון של האדם לרוחניות נקרא ספירת מלכות, ותכונת הנתינה נקראת בינה, בחנוכה מלכות מגיעה לבינה, זוהי הספירה השמינית. חלק גדול מהדרך עד לתיקון שלם. לתיקון שלם, ושם "חונים". עוצרים בכ"ה בכסלו ומקבלים "דלק" אור של נס חנוכה. ברגע שמקבלים אור, כל שמונה הספירות מאירות ועל כן מדליקים שמונה נרות בחנוכה. כל יום נוסף עוד נר שדולק כדי לסמל שאנו מתקדמים בתהליך הרוחני כל הזמן לקראת יותר ויותר אור.

ושמש אחד? הכי חשוב ומיוחד כי…

השמש הוא סמל לאדם שמתקן את עצמו ומדליק את עצמו לא בשביל עצמו אלא למען האחרים. כאשר השמש מדליק נר, האור דולק בחנוכייה והיא מוארת יותר, כך גם האדם, כשהוא מתקן רצון שלו, הוא מרגיש אושר, והעולם כולו מרגיש את האור והאושר הזה.

שמן הבסיס לתיקון

זה הרצון של האדם שמחכה לתיקון שלו, מכוונה לעצמו, אל הכוונה לזולת

אש האור שמדליק את הפתילה

ומכניס אור לכל הנשמה

פתילה מתפתלת ובסוף מגיעה

כמו פסילה, בדרך להדלקת האור, כלומר לתיקון הרצון האדם פוסל מחשבות שמפריעות לו,  מחשבות שמסיטות אותו מדרכו אל האור. כלומר הפתילה היא המאמץ, ההשקעה בדרך אל האור. כאשר האדם עובד ומתייגע רבות בהתגברות על ההפרעות, הפתילה שלו נהיית מספיק עבה כדי להידלק.

נס חנוכה- מגיע כשאין ברירה

אחרי שאדם התאמץ ועשה כל שיכול כדי להגיע לרוחניות, והוא כבר מיואש מכוחותיו עצמו, מגיע האור העליון וממלא את המאמצים באור עליון.

פורים? כל הנשמה מצטרפת לשמחה

בפורים נשלם תיקון הנשמה, האור שהכרנו בנס חנוכה, ממלא עכשיו את כל הנשמה, גם את שתי הספירות הנותרות, זוכרים? והאדם עולה אל המציאות הרוחנית, מציאות האהבה.

בכלל החגים? יותר טוב כל הזמן פורים
בני ברוך מספרים שמטרת חיינו היא להגיע למצב פורים, גמר תיקון, עוד בימי חיינו. עד שלא נגיע לתיקון נמשיך כל שנה לעבור את כל מחזור החגים ובכלל את חיינו. נשמע טוב? הרבה יותר טוב לפי המקובלים להיות במצב פורים כל הזמן…

תגובות סגורות .