תגובות כבויות להודעה זו

השבת הגדולה לפי חכמת הקבלה- בני ברוך

כשכדור הארץ משלים סיבוב סביב עצמו נגמרת יממה שלמה. כשהירח מסיים להקיף את כדור הארץ נגמר חודש, כשכדור הארץ מסיים להסתובב סביב השמש עוברת שנה, ושבוע? מי המציא את השבוע? הרי שום דבר לא מסתובב סביב דבר אחר בטבע במשך שבוע. ולמה שישה ימי חול ושבת אחת? מה המקור של כל זה?

אדם הדומה לבורא

בני ברוך, לומדי חוכמת הקבלה בימינו מספרים כי לפני חמשת אלפים חמש מאות שבעים ושבע שנים, חי איש ושמו אדם, שהיה איש כמו כל האנשים הרבים שנולדו וחיו לפניו בעולם רק שהוא גילה את הכוח שמפעיל את כל המציאות, והגילוי הביא לכך שהאיש הזה הפך דומה לכוח הזה, שיצר וברא ונקרא בורא. ולכן אותו האיש על שום שנהיה דומה, נקרא אדם.  ולמה אדם ולא דומה? כי אדם זה מלשון אדמה בעתיד: אהיה דומה לבורא וזה מה שאדם והבורא רוצים: שכל אחד מאתנו, בני האדם נהיה דומים לבורא בדיוק באופן שאדם הצליח.

ביום שאדם גילה את הבורא התחיל העולם. מאז נספרות השנים. ועל פי ספירה זו, אוטוטו מסתימות ששת אלפים שנה, ומתחיל האלף השביעי.

ששת אלפים שנה ועוד אלף

אחד הדברים שאדם גילה הוא שששת אלפי השנים הראשונות של העולם, הם ששת השנים של העבודה שבני האדם יצטרכו לעשות כדי להיכנס לאלף השביעי שהוא האלף של השנים המתוקנות, השנים שבהם בני האדם יהיו בהם בקשר מתמיד עם הבורא.

מכל זה נובע מושג השבוע. ששת ימים חול הם זעיר אנפין של ששת אלפי שנה של עבודת התיקון. ושבת היא המצית של אלף שנה מתוקנות. שבת היא סמל לעולם הבא, עולם של שלמות וקשר עם כוח האלוקות.

אז מה זה אומר לגבי העבודה שלנו בני האדם לאורך השבוע?

בני ברוך לומדים ומלמדים שאם אנחנו רוצים לחוש, להרגיש, להבין משהו חיצוני לנו, חייב שיהיה לנו רכיב שתואם למה שאנו רוצים לקלוט.  גלי הרדיו הם דוגמא מהטבע לכך. מכשיר הרדיו חייב שיהיה לו את הגל המתאים לגל של תחנת הרדיו אותה אנו רוצים לשמוע.

בדיוק באופן הזה שבו גלי הרדיו פועלים, פועלת כמובן בעוצמה אחרת, תכונת האהבה, ואם אנו רוצים לקלוט חלק לפחות ממנה, עלינו להפוך במקצת דומים לה עוד לפני שאנחנו מבינים אותה לעומק. הפיכת חלק מהתכונות שלנו לדומות לכוח האהבה, מכונה בקבלה תיקון.

העבודה האמיתית

זו בעצם העבודה האמיתית שבני האדם אמורים לעשות בכל ימי החול. לתקן את רצונותיהם כך שיידמו לאהבה. והשבתות אמורות להזכיר את השבת הגדולה, אלף השנה המתוקנות שאנחנו מתקרבים אליהן.

אז בני ברוך מזמינים אותנו לעבוד יחד איתם במשך ימי השבוע, כדי שנגיע יחד לשבת האמיתית הגדולה המלאה באהבה קשר הדדי ונחת רוח לבורא עולם.

תגובות סגורות .